Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-afhandlinger

22.04.2015 | Udgivelse

Det lille Himmerige. En liturgisk teologisk ny-læsning af N.F.S. Grundtvigs gudstjenestesyn

Ph.d.-afhandling af Jette Bendixen Rønkilde. Aarhus Universitet 2014.

22.04.2015 | Udgivelse

Formens funktion i salmesang. Melopoetisk metode i sanganalysen med særligt henblik på salmer med tekst af N.F.S. Grundtvig

Ph.d.-afhandling af Lea Maria Lucas Wierød. Aarhus Universitet 2014.

22.04.2015 | Udgivelse

Forsamlingen først. N.F.S. Grundtvigs og Émile Durkheims syn på fællesskab

Ph.d.-afhandling af Katrine Frøkjær Baunvig. Aarhus Universitet 2013.

01.01.2013 | Udgivelse, Grundtvig in English

The Deep Coinherence: A Chinese Appreciation of N.F.S. Grundtvig´s Public Theology

PhD dissertation by Wen Ge. Aahus Universitet 2013.

01.01.2009 | Udgivelse

Dengang og Nu. Den grundtvig-koldske grundskolepædagogik – historisk, systematisk og empirisk belyst

Ph.d.-afhandling af Ulrik Overgaard. Aarhus Universitet 2009.