Aarhus Universitets segl

Det lille Himmerige. En liturgisk teologisk ny-læsning af N.F.S. Grundtvigs gudstjenestesyn

Ph.d.-afhandling af Jette Bendixen Rønkilde. Aarhus Universitet 2014.

Med afsæt i den primært anglo-amerikanske gudstjenesteteori liturgisk teologi kaster afhandlingen nyt lys over Grundtvigs gudstjenestesyn.

Afhandlingen viser, at Grundtvigs gudstjenestesyn rummer potentiale for en genovervejelse af en gudstjenestes dynamik, kirke, forsamling og kristendom.

Der præsenteres en læsning med fokus på en gudstjenestes handlingsaspekt som særligt meningsfuld for tilegnelse og formidling af kristen tro.

På baggrund af ny-læsningen udvikles der et aktuelt æstetisk trinitarisk gudstjenestesyn med en stærk ekklesiologisk forankring i tredje trosartikel, hvor kristendommen forstås som relationelt åndsbåret.

Rønkilde, Jette Bendixen (2014). Det lille Himmerige. En liturgisk teologisk ny-læsning af N.F.S. Grundtvigs gudstjenestesyn. Ph.d.-afhandling. (pdf, 278 s., 12,2 MB)