Aarhus Universitets segl

Om Center for Grundtvigforskning

Center for Grundtvigforskning er oprettet den 1. januar 2009 i tilknytning til Afdeling for Teologi på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet.
Centerets arbejde bygger på den tætte kobling mellem udgivelsen af en digital kommenteret udgave af Grundtvigs værker og den dertil knyttede forskning og formidling.  

Centeret arbejder med:

 • En digital og kommenteret udgave af Grundtvigs skrifter, kaldet Grundtvigs Værker.
 • En forskningsindsats på de felter, hvor Grundtvig særligt markerede sig
  - Teologi og kirke
  - Demokrati og folkelighed
  - Pædagogik og folkeoplysning
 • Videnudveksling, undervisning og formidling

Centerets aktiviteter udspiller sig mellem de prioriterede opgaver og de nedenfor nævnte aktører og målgrupper, der udgør fundamentet for Center for Grundtvigforskning. 
Arbejdet med den digitale og kommenterede udgave af Grundtvigs værker, grundtvigsværker.dk, foregår på Vartov i København.  

Aktører og målgrupper

Centeret har en række forskellige aktører og målgrupper i form af samarbejds- og dialogpartnere, interesserede brugere og læsere og en række øvrige aktører:

 • Den akademiske verden – Universiteter og Universitetsskoler nationalt som internationalt
 • Den pædagogiske verden – grundskoler: Folkeskolen og frie skoler; lærer og pædagoguddannelser i form af professionsuddannelser
 • Den kirkelige verden i form af Grundtvigs Forum, menighedsråd, kirkeligt interesserede og præster
 • Den almene interesserede verden – politikere, meningsdannere m.fl.