Aarhus Universitets segl

Formens funktion i salmesang. Melopoetisk metode i sanganalysen med særligt henblik på salmer med tekst af N.F.S. Grundtvig

Ph.d.-afhandling af Lea Maria Lucas Wierød. Aarhus Universitet 2014.

Afhandlingen undersøger for det første, hvordan sang kan forstås og analyseres som ét klingende medium, i hvilket ord og melodi indgår på lige fod i en parataktisk interaktion.

For det andet behandles tilfældet Grundtvigsalmen, hvis form - herunder ikke mindst melodien – har afgørende indflydelse på salmens udtryk.

Således foreslår afhandlingen en udvidet tilgang til Grundtvigsalmen, som opprioriterer det af formen tilvejebragte betydningsindhold  og opfatter salmen som et uadskilleligt hele, hvis dele – uagtet deres ophav i hver sin kunstart - ikke uden betydningstab kan betragtes isoleret.