Aarhus Universitets segl

Ph.d.-projekter

Fra raritetskabinet til database – at modellere og digitalisere et forfatterarkiv

En undersøgelse af Grundtvig-arkivets etablering og registratur, om digitaliseringen af håndskrifterne i arkivet og anvendelsen af det digitale arkiv i relation til Grundtvigs trykte forfatterskab ud fra komputationelle metoder fra digital humaniora

Grundtvig-arkivet er Danmarks største forfatterarkiv, det rummer i omegnen af 45.000 blade. Men hvordan sorterer man de håndskrifter, som en forfatter efterlader sig ved sin død? Efter indhold, kronologi eller på anden vis? Ud fra en analyse af Grundtvig-arkivets indhold og hidtidige registratur og historie undersøger dette projekt, hvordan en digitalisering af arkivet kan bidrage til forskningen i Grundtvigs utrykte og trykte forfatterskab.

Et særligt fokus er analysen af deskriptive metadata som hermeneutiske markører. Projektet er tværfagligt og har også til formål at udforske komputationelle analyseredskaber ud fra en model, der samtænker arkivets materielle historicitet med en databasemodellering af håndskrifterne og det trykte forfatterskab. Der sigtes bl.a. mod en fuldstændig digitalisering af arkivet.

Projektet varetages af ph.d.-studerende Jon Tafdrup.

’Vist nok’ = helt sikkert.

Kommentarer i en digital tidsalder – kortlægning og udforskning af editionsfaglige kommentarer i digitale, tekstkritiske udgaver

Er det stadig relevant at forklare vanskelige ord, når al nødvendig information tilsyneladende er få klik væk? Og er det muligt at danne punktkommentarer automatisk ved hjælp af kunstig intelligensteknologi? Dette er de tilsyneladende simple hovedspørgsmål i mit ph.d.-projekt; spørgsmål, som ikke desto mindre kræver en forskningshistorisk nybeskrivelse, systematiske brugeranalyser samt stringente metodekortlægninger – tre opgaver, som endnu ikke er udført på dansk editionsfaglig grund.

Gennem en kortlægning af kommentarer i digitale, tekstkritiske udgaver vil kommentarens status i dag blive undersøgt ligesom udgavernes anvendelse af komputationelle metoder udforskes. Sidst, men ikke mindst, vil projektet undersøge, hvordan kunstig intelligensteknologi (AI) kan bidrage til udgivelsesprocessen.

Projektet varetages af ph.d.-studerende Kirsten Vad.