Aarhus Universitets segl

Forskning

Aktuelle forskningsprojekter

På Center for Grundtvigforskning forskes der bredt i Grundtvig og hans samtid. Her kan du læse en kort præsentation af de aktuelle forskningsprojekter på centeret.

Grundtvig og dansk sangkultur

Grundtvig er en del af Danmarks kulturelle immunforsvar; Grundtvigs sange og den sangkultur, han var med til at fremelske, er stærke virkemidler, når det danske samfund møder modstand – om det så er krig eller Corona.

Derfor mener vi på Center for Grundtvigforskning, at det er vigtigt at undersøge fællessangens betydning i en krisetid og vi er glade for, at vi med Danmarks Frie Forskningsfonds hjælp kan gennemføre et studie af den virtuelle fællessang, som voksede sig påfaldende og hastigt populær efter Corona-nedlukningen i marts 2020. I samarbejde med DR undersøger lektor og centerleder Katrine Frøkjær Baunvig 1) hvad danskerne mener om fællessangen, 2) hvad den betyder for dem, der deltager og 3) hvilke sange, der bliver mest brugt.

Grundtvigs Kvindebegreb

Forskningsprojektet Kampen om kvinden: En begrebs- og følelseshistorisk analyse af kvindebegrebet i Danmark, tager udgangspunkt i N.F.S. Grundtvigs kvindebegreb og ledes af seniorforsker Lone Kølle Martinsen.

Grundtvigs genfortryllelser

I Grundtvigs samtid mente teologer og kirkeligt ansatte, at kristendommen var en sag for fornuftige mennesker; i lyset af rationalismen afmytologiserede man derfor forestillinger og brugstekster: væk med mirakler og overnaturlige væsener! Frem med dyder og fornuftige principper. Den udvikling var Grundtvig helt uenig i. Han mente, at man derved gik glip af det, som var kristendommens primære tiltrækningskraft – det, som gjorde, at folk havde lyst til at bruge tid på forestillingsuniverset. Med andre ord mente han, at man burde gå den modsatte vej og søge at få plads til det fortryllede i trosuniverset igen.

Læs mere

Lige præcis dette træk ved Grundtvigs forfatterskab undersøger forsker Sophie Bønding og lektor Katrine Frøkjær Baunvig i et fælles projekt om Grundtvigs genfortryllelser i fx salmetekster og folkelige foredrag. Det er der indtil videre kommet en række artikler ud af. Et par eksempler er:

 

Sophie Bøndings “Praising the Pagan Gods: N.F.S. Grundtvig’s Civil Religious Poetisation Of the Pagan Past” i Grundtvig-Studier 2019

Katrine Frøkjær Baunvigs “Maddikerne ud af lyrikken. Af-tantrificering og genfortryllelse i N.F.S: Grundtvigs salmer” i Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 2019  

Editionsfilologi og tekstvidenskab

På Center for Grundtvigforskning forsker vi også i editionsfilologi og tekstvidenskab. Tekstvidenskab betegner en bred vifte af forskningsmetoder og -teorier, der har fokus på tekster, for eksempel editionsfilologi (videnskabelig udgivelse af ældre værker), boghistorie, digital filologi og tekstsociologi.

Læs mere

Den videnskabelige udgave af Grundtvigs Værker er et forskningsprojekt, der udføres af 10 editionsfilologer. Udgaveleder Krista Stinne Greve Rasmussen forsker tillige i almene tekstvidenskabelige emner – ofte som samarbejdsprojekter, blandt andet:

Kommenteringens rolle i en digital tidsalder

Er lokale punktkommentarer, der skrives til forklaring af ét tekststed, stadig nødvendige i digitale videnskabelige udgivelser, hvor der kan linkes til generelle kommentarer i en database? Og er det muligt at have en database, der dækker flere forskellige udgivelsesprojekter? Det er eksempelvis let at forestille – eller ønske – sig, at man kun behøver kommentere personer én gang for alle, og at man kan genbruge den kommentar i alle fremtidige udgivelser, men måske vil den slags kommentarer blive så generelle, at de mister al værdi? Disse spørgsmål vil vi afsøge i en artikel til en antologi om kommentering i en digital tidsalder, der udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. (Krista Stinne Greve Rasmussen & Kirsten Vad)

Langtidsbevaring

Der findes endnu ikke faste data management og data governance planer for digitale videnskabelige udgaver, og det er afgørende, at der etableres en egnet forskningsinfrastruktur for denne type videnskabelig projekter. Vi arbejder både praktisk og teoretisk med spørgsmålet og er endnu ikke i mål. Indtil videre har det affødt tre artikler:

Katrine Frøkjær Baunvig & Krista Stinne Greve Rasmussen (forthcoming) »Mennesker må komplettere maskiner«, in Annika Rockenberger, Aasta Maria Bjorvand Bjørkøy, Nina Evensen & Ellen Nessheim Wiger (eds.) Massedigitalisering og edisjonsfilologi, Oslo (Nordisk Netværk for Editionsfilologer, Skrifter vol. 15).

Katrine Frøkjær Baunvig, Krista Stinne Greve Rasmussen, Per Møldrup-Dalum & Kirsten Vad (forthcoming) »Storage Over Rendition. Towards a Sustainable Infrastructure in the Digital Textual Heritage Sector«, in Proceedings of the 7th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2023). CEUR-WS.org, (CEUR Workshop Proceedings), online.

Krista Stinne Greve Rasmussen, Jon Tafdrup, Kim Steen Ravn & Katrine Frøkjær Baunvig (2022) »The Case for Scholarly Editions«, in Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022). CEUR-WS.org, pp. 401-405. (CEUR Workshop Proceedings, Bind 3232), online.