Aarhus Universitets segl

Forskning

Aktuelle forskningsprojekter

På Center for Grundtvigforskning forskes der bredt i Grundtvig og hans samtid. Her kan du læse en kort præsentation af de aktuelle forskningsprojekter på centeret.

Grundtvig og dansk sangkultur

Grundtvig er en del af Danmarks kulturelle immunforsvar; Grundtvigs sange og den sangkultur, han var med til at fremelske, er stærke virkemidler, når det danske samfund møder modstand – om det så er krig eller Corona.

Derfor mener vi på Center for Grundtvigforskning, at det er vigtigt at undersøge fællessangens betydning i en krisetid og vi er glade for, at vi med Danmarks Frie Forskningsfonds hjælp kan gennemføre et studie af den virtuelle fællessang, som voksede sig påfaldende og hastigt populær efter Corona-nedlukningen i marts 2020. I samarbejde med DR undersøger lektor og centerleder Katrine Frøkjær Baunvig 1) hvad danskerne mener om fællessangen, 2) hvad den betyder for dem, der deltager og 3) hvilke sange, der bliver mest brugt.

Grundtvigs Kvindebegreb

Forskningsprojektet Kampen om kvinden: En begrebs- og følelseshistorisk analyse af kvindebegrebet i Danmark, tager udgangspunkt i N.F.S. Grundtvigs kvindebegreb og ledes af seniorforsker Lone Kølle Martinsen.

Grundtvigs genfortryllelser

I Grundtvigs samtid mente teologer og kirkeligt ansatte, at kristendommen var en sag for fornuftige mennesker; i lyset af rationalismen afmytologiserede man derfor forestillinger og brugstekster: væk med mirakler og overnaturlige væsener! Frem med dyder og fornuftige principper. Den udvikling var Grundtvig helt uenig i. Han mente, at man derved gik glip af det, som var kristendommens primære tiltrækningskraft – det, som gjorde, at folk havde lyst til at bruge tid på forestillingsuniverset. Med andre ord mente han, at man burde gå den modsatte vej og søge at få plads til det fortryllede i trosuniverset igen.

Læs mere

Lige præcis dette træk ved Grundtvigs forfatterskab undersøger forsker Sophie Bønding og lektor Katrine Frøkjær Baunvig i et fælles projekt om Grundtvigs genfortryllelser i fx salmetekster og folkelige foredrag. Det er der indtil videre kommet en række artikler ud af. Et par eksempler er:

 

Sophie Bøndings “Praising the Pagan Gods: N.F.S. Grundtvig’s Civil Religious Poetisation Of the Pagan Past” i Grundtvig-Studier 2019

Katrine Frøkjær Baunvigs “Maddikerne ud af lyrikken. Af-tantrificering og genfortryllelse i N.F.S: Grundtvigs salmer” i Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 2019