Aarhus Universitets segl

Grundtvig-Selskabet

Samarbejde

Center for Grundtvigforskning samarbejder med Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947 om udgivelsen af Årbogen "Grundtvig-Studier".

Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947

Selskabet er stiftet med det formål at udbrede kendskabet til N. F. S. Grundtvig og at fremme studiet af hans virke og hans stilling i åndslivet i og uden for Danmark. Selskabet ønsker at skabe en levende kontakt mellem alle, der virker ud fra Grundtvigs tanker og arbejder med hans åndelige indsats. Dette mål søges virkeliggjort ad to veje: dels ved afholdelse af et årsmøde og andre møder med foredrag og forhandling, dels ved udgivelse af skrifter om og af Grundtvig.

Medlemskab

Alle interesserede kan optages i selskabet.

 • Årbogen Grundtvig-Studier sendes i trykt form til alle medlemmer.
  Læs mere om årbogen her.
 • Årsberetningen fra formanden for selskabet trykkes i årbogen Grundtvig-Studier.
 • Tidligere trykte årgange af Grundtvig-Studier kan erhverves af nye medlemmer til reduceret pris.
 • Det er stadig muligt at erhverve visse numre fra serien "Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet".

Bemærk venligst, at der er et forsendelsesgebyr på kr. 40,- på alle forsendelser indenfor Danmarks grænser.

Årbogen Grundtvig-Studier er desuden offentligt tilgængelig online.
Læs mere her.

Indmeldelse og kontingent

Det årlige kontingent udgør kr. 240,-. For pensionister og studerende dog kun kr. 200,-. Biblioteker kan optages som medlemmer til normal pris.

Indmeldelse sker til Grundtvig-Selskabet, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K, konto 9217-2071650270, tlf. 3029 7416, e-mail: Hjermitslev@gmail.com.

Selskabets styrelse 

 • Lektor, dr.phil. Jes Fabricius Møller Roskilde (formand).
 • Akademileder og redaktør, cand. theol. Ingrid Ank, København (næstformand)
 • Lektor, ph.d. Hans Henrik Hjermitslev, Bov (kasserer)
 • Præst, lic. theol. Kim Arne Pedersen, Fjerritslev
 • Lektor, ph.d. Anders Holm, Roskilde (sekretær)

 

Repræsentantskab 

 • Lektor, ph.d. Johannes Adamsen, Alken
 • Docent, dr.theol. Harry Aronson, Lund
 • Lektor, dr.phil. Sune Auken, København
 • Adjungeret professor, lic.theol. Peter Balslev-Clausen, Hellerup
 • Professor Asoke Bhattacharya, Jadavpur University, Calcutta
 • Lektor, dr.phil. Regner Birkelund, Aarhus
 • Professor em., dr.theol. h.c. Niels Jørgen Cappelørn, København
 • Professor, dr.phil. Harry Haue, Odense
 • Sognepræst, dr.theol. Synnøve Sakura Heggem, Rena
 • Professor, dr.theol. Jesper Høgenhaven, København
 • Forh.universitetslektor Jørgen I. Jensen, Frederiksberg
 • Mag. art. Erland U. Jessen, Aarhus
 • Sognepræst, ph.d. Erik Kelstrup, Viby J.
 • Professor, dr.phil. Johnny Kondrup, Hellerup
 • Professor, dr.pæd. Ove Korsgaard, Viby S.
 • Docent, dr.phil. Flemming Lunggreen-Nielsen, København
 • Udviklingskonsulent, cand.theol. Marie Louise Nyegaard, Vejle
 • Forh. pastor Erik Jakob Petersen, Gelsted
 • Lektor Hanne Sanders, Lund
 • Professor, dr.theol. Jens Holger Schjørring, Aarhus
 • Sognepræst, ph.d. Therese Bering Solten, Ribe
 • Biskop, ph.d. Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus
 • Sognepræst, cand.theol. Kirsti Aasen, Oslo

Formandens årsberetning findes i årbogen Grundtvig-Studier .