Aarhus Universitets segl

Tidligere arrangementer

Fem forskningsfonferencer 2011-2013 om Grundtvig og det danske samfund

2013

man. 27. maj 2013 kl. 12-16, KU

PH.D.-SEMINAR: Grundtvig og mytologi

Med Sune Auken

ons. 17. april kl. 13-16

Seminar: Grundtvig og Herder

Ole Vind og Johannes Adamsen

ons. 10. april 2013 kl. 12-13

Seminar: Romantik
Lis Møller (Litteraturhistorie, AU)fortæller om AUideas-projektet ”Romantikken som identitetsskaber – i fortid, nutid og fremtid”, samt det nye tidsskrift Romantik.

ons. 20. marts 2013 kl. 11-13

Seminar: Ole Nyborg

2011

ons, 16. nov 2011
kl. 12-13
Glasburet (bygn.
1442)
Åbent frokostseminar i Grundtvig Centeret
Ph.d.-studerende, Grundtvig Centeret, AU, Lea Maria Wierød:  ”Formens betydning i Grundtvigs salmer”
ons, 9. nov 2011
kl. 12-13
Glasburet (bygn.
1442)
Åbent frokostseminar i Grundtvig Centeret
Ph.d.-studerende, Grundtvig Centeret, AU, Wen Ge: ”Grundtvig and T.C. Chao as Public Theologians”

Fire fredage 2011/2012
på Vartov, København:

14. okt/4. nov 2011
3. feb/23. mar 2012

Kursus i Grundtvigs håndskrift
Kurset forløber over fire fredage: 14. oktober 2011, 4. november 2011, 3. februar 2012, 23. marts 2012. Alle dage kl. 13-18.
Kurset er gratis.

Tilmelding senest 7. oktober 2011
Læs mere.

A F L Y S T!!
ons, 21. sep 2011
kl. 12-13
Glasburet (bygn.
1442)

A R R A N G E M E N T E T   E R   A F L Y S T !!
Åbent frokostseminar i Grundtvig Centeret
Ph.d.-studerende, Vartov, Esben Lunde Larsen: "Et eksistentielt frihedssyn hos N.F.S. Grundtvig"

ons, 9. feb 2011
kl. 12-13
Glasburet (bygn. 1442)

Internt arbejdsgruppemøde
Hvad er et ritual og hvad er liturgi? (Artikel: Rappaport, Roy A, The Obvious Aspects of Ritual)

ons, 23. feb 2011
kl. 12-13
Glasburet (bygn. 1442)

Åbent frokostseminar i Grundtvig Centeret
Anders Eskedal: ”C. J. Brandt som salmebogsredaktør”

Fredag d. 4. marts 2011
kl. 13-16
Vartov (København)

Seminar i Forum for Grundtvigstudier
Oplæg: Johnny Kondrup, udgaveleder Grundtvig-Centeret, AU/Vartov: Den digitale udgave af Grundtvigs værker
Seminaret holdes på Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Læs mere her

ons, 9. mar 2011
Glasburet (bygn. 1442)

Internt arbejdsgruppemøde
Kirkens Gienmæle

ons, 23. mar 2011
kl. 12-13
Glasburet (bygn. 1442)

Åbent frokostseminar i Grundtvig Centeret
Synnøve Sakura: ”Grundtvigsalmens relasjonelle retorikk”

ons, 13. apr 2011
Glasburet (bygn. 1442)

Internt arbejdsgruppemøde
Grundtvigs gudstjenestesyn (Artikel: Iversen, Hans Raun, Hvor hører vi Guds ord til os? Og Jørgensen, Theodor, Grundtvigs ”Kirkens Gienmæle” – læst i et nutidigt perspektiv”)

ons, 27. apr 2011
kl. 12-13
Glasburet (bygn. 1442)

Åbent frokostseminar i Grundtvig Centeret
Troels Nørager: ”Grundtvig OG ---. Hvad er det vi gør, når vi laver komparative studier?

tors, 28. april 2011
kl. 16-19
Vartov, København
Farvergade 27, Grundtvig Stuen, opgang H

Forskningens døgn på Vartov
Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet, Vartov afd., vil præsentere prøveudgaven af Grundtvigs værker. Læs mere her.

ons, 11. maj 2011
kl. 12-13
Glasburet (bygn. 1442)

Internt arbejdsgruppemøde
Grundtvigs salmedigtning  (Holm, Søren, Mythe og kult i Grundtvigs salmedigtning og enkelte Grundtvig Salmer)

ons, 25. maj 2011
kl. 12-13
Glasburet (bygn. 1442)

Åbent frokostseminar i Grundtvig Centeret
Katrine Frøkjær Baunvig: ”Efferscensmanualer. Grundtvigs festsalmer og skolesange”

2010

 

14. december 2010
kl. 12-13

Frokostmøde i Grundtvig Centeret

Kort oplæg ved Synnøve S Heggem: Lesning av ”Det kimer nu til julefest”

med efterfølgende diskussion.

Mødes holdes i lokale 440 (bygn. 1443). Alle interesserede er velkomne.

29. november 2010

Seminar i Forum for Grundtvigstudier

Oplæg: Uffe Jonas: Grundtvigs kosmologi

Respondent: Professor, dr. phil. Erik A. Nielsen

Seminaret holdes: på Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Læs mere her

16. november 2010
kl. 12-13

 

Frokostmøde i Grundtvig Centeret

Kort oplæg ved Jette Bendixen Rønkilde: Grundtvig som praktisk teologmed efterfølgende diskussion.Mødes holdes i lokale 440 (bygn. 1443). Alle interesserede er velkomne.

11.-12. november 2010

Internt seminar om Grundtvigs kirkelige anskuelse belyst gennem tværfaglige discipliner.

Seminaret holdes på Vartov, København

Program:
Torsdag den 11. november:
12 Frokost
13-13.45 ”Grundtvigs kirkelige anskuelse – historiske og aktuelle perspektiver” v/ valgmenighedspræst, ph.d. Kim Arne Pedersen
13.45-14.30 ”Hvordan hører vi Guds ord til os?” v/ lektor, cand. theol. Hans Raun Iversen
14.30-15 Pause
15-16 ”Ritual og samhørighed” v/ antropolog, ph.d. Martin Lindhardt
16-17 ”Grundtvig og Durkheim – modsætninger mødes?” v/ professor dr. theol. Hans Jørgen Lundager Jensen
17-18 Opfølgende debat
19 Middag

Fredag den 12. november:
8.30 Morgensang
9-10-15 ”Mundtlgihedens væsen og vilkår” v/ lektor, retoriker Jette Barnholdt Hansen
10.30-11.30 ”Praksisfællesskab som teologisk og antropologisk kirke-kendetegn” v/ sognepræst og teologisk konsulent, cand. theol. Jørgen Demant
11.30-12 Opsamling – herfra og hvortil?
12 Frokost

25. marts 2010

Gæsteforelæsning ved MTh, STM Wen Ge, Nanjing Union Theological Seminary, China: The relevance of N. F. S. Grundtvig to church and society in China

24. februar 2010

Seminar i Forum for Grundtvigstudier

Oplæg: Katrine Frøkjær Baunvig: Grundtvig og Durkheim
Respondent: Hans Raun Iversen
Seminaret afholdes på Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.
Læs mere her

2009

25. november 2009

Seminar i Forum for Grundtvigstudier

Oplæg: Kim Arne Pedersen: Grundtvigs bevidsthedsfilosofi og kosmologi i lyset af før- og efterkantiansk filosofi.
Respondent: Anders Holm
Seminaret afholdes på Vartov

5. oktober 2009 Åbningskonference for det kommende treårige fokusområde indenfor centerets forskning: Individ og fællesskab. Se mere her

26. august 2009

Seminar i Forum for Grundtvigstudier

Oplæg: Tine Reeh: Hal Kochs Grundtvig-tolkning
Respondent: Kim Arne Pedersen.
Seminaret afholdes på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

28. maj 2009

Seniorseminar på Afd. For Kirkehistorie og Praktisk Teologi

”Grundtvig og Durkheim”, oplæg v. Ph.D.-stipendiat Katrine Baunvig Frøkjær.

6. februar 2009, kl. 13.00

Ph.D.-forsvar.

Forsvar af Ph.D.-afhandlingen ”"Den grundtvig-koldske grundskolepædagogik. Historisk, systematisk og empirisk belyst” v. cand.theol. Ulrik Overgaard. Klik her for manchet eller resumé

 

 

 

25. november 2009

Seminar i Forum for nye Grundtvigstudier

Oplæg: Kim Arne Pedersen: Grundtvigs bevidsthedsfilosofi og kosmologi i lyset af før- og efterkantiansk filosofi.

Respondent: Anders Holm

Seminaret afholdes på Vartov

5. oktober 2009

Åbningskonference for det kommende treårige fokusområde indenfor centerets forskning: Individ og fællesskab. Se mere her

26. august 2009

Seminar i Forum for nye Grundtvigstudier

Oplæg: Tine Reeh: Hal Kochs Grundtvig-tolkning

Respondent: Kim Arne Pedersen.

Seminaret afholdes på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

28. maj 2009

Seniorseminar på Afd. For Kirkehistorie og Praktisk Teologi

”Grundtvig og Durkheim”, oplæg v. Ph.D.-stipendiat Katrine Baunvig Frøkjær.

6. februar 2009, kl. 13.00

Ph.D.-forsvar.

Forsvar af Ph.D.-afhandlingen ”"Den grundtvig-koldske grundskolepædagogik. Historisk, systematisk og empirisk belyst” v. cand.theol. Ulrik Overgaard. Klik her for manchet eller resumé