Aarhus Universitets segl

Forskningens døgn på Vartov

Sted: Vartov, København, Farvergade 27, Grundtvig Stuen, opgang H

Dato: 28.04.11

Tid: 16.00-19.00

Torsdag den 28. april 2011 afholder Grundtvig-Akademiet og Grundtvig Centret et fælles arrangement på Vartov i anledning af Forskningens Døgn.

Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet, Vartov afd., vil præsentere prøveudgaven af

Grundtvigs værker: En digital, tekstkritisk og kommenteret udgave af de værker, som den danske digter, teolog, historiker, politiker m.m. N.F.S. Grundtvig fik trykt. Udgaven er tekstkritisk: Det vil sige, at grundteksterne er blevet gennemgået systematisk og fejl rettet. Rettelserne er blevet noteret, så de kan efterprøves. Grundteksterne er de trykte førsteudgaver, som udkom i Grundtvigs levetid.

Grundteksterne kan ses i fotografiske faksimiler ved siden af den kritisk etablerede tekst.

Udgaven rummer en række ressourcer, som gør det lettere at arbejde med den: En historisk tidslinje, en registrant over Grundtvigs efterladte papirer, fortegnelser over hans bibliotek og registre af forskellig art.

Udover denne gennemgang vil tre unge Grundtvig-forskere perspektivere Grundtvigs tanker i en nutidig sammenhæng. Det finder sted i form af tre foredrag. Det første foredrag holdes af Jonas P. Adelin Jørgensen, post.doc. ved Københavns Universitet under overskriften ”Hvad er religion? Grundtvigs svar i brydningstiden mellem rationalisme og romantik.” Det andet foredrag holdes af Esben Lunde Larsen, ph.d.-studerende ved Københavns Universitet under overskriften ”Har N.F.S. Grundtvigs frihedssyn noget at sige til os i dag?” Det tredje foredrag holdes af Lea Maria Wierød, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet under overskriften ”Grundtvig mellem poesi og melodi.”

Kl. 16.00:      Foredrag v/ Jonas P. Adelin Jørgensen
Kl. 16.30:      Fremvisning af Grundtvig Centrets prøveudgave af Grundtvigs værker

Kl. 17.00:      Foredrag v/ Esben Lunde Larsen
Kl. 17.30:      Fremvisning af Grundtvig Centrets prøveudgave af Grundtvigs værker

Kl. 18.00:      Foredrag v/ Lea Maria Wierød
Kl. 18.30:      Fremvisning af Grundtvig Centrets prøveudgave af Grundtvigs værker