Aarhus Universitets segl

Årbogen Grundtvig Studier


Grundtvig-Studier - An international journal for the study of Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)

  • Årbogen bringer artikler på fortrinsvis dansk og på engelsk og tysk med resuméer på hhv. engelsk og dansk.
  • Orienterer om årets aktuelle Grundtvig-udgivelser.
  • Indeholder årsberetningen fra formanden for Grundtvig Selskabet.

Tilgængelig on-line

Årgangene til og med 2021 ligger on-line på Det Kongelige Bibliotek  og kan ses og downloades gratis her.