Aarhus Universitets segl

Grundtvig som samfundsbygger, 24.-25. januar 2011

Sted: Vartov, Farvergade 27, 1360 København K.

Tilrettelæggelse: Hans Raun Iversen og Michael Schelde

Intro

Grundtvig er oftest set og studeret som en teologisk kristendomstænker, præst og salmedigter samt historiker og pædagog med en noget dilettantisk politisk karriere som vedhæng. På denne konference vil vi studere Grundtvig som samfundstænker og aktiv samfundsbygger og dermed tage fat på det felt, hvor hans samlede virkningshistorie måske er mest gennemgribende. På de efterfølgende konferencer vil forskellige sider af temaet blive udfoldet.

Påstanden bag projektet er, at Grundtvig ikke blot har sans for kristendom, poesi, historie og undervisning, men måske endda fuldt så meget for, hvad et samfund som det danske er for en størrelse, og hvordan det kan og bør udvikles. Grundtvigs samfundstænkning skal ikke blot findes i hans politiske skrifter og taler, men først og fremmest graves frem som en baggrund og et virksomt motiv i hans øvrige arbejdsfelter og udtryksformer. Hertil kommer, at han sjældent lader det blive ved tanken: Overalt søger han at gribe aktivt ind i samfundsudviklingen gennem sine bidrag til den folkelige dannelse og udviklingen af organisations- og samværsformer i kirke og samfund. På den måde er Grundtvig interessant som et historisk eksempel, men endnu mere som virkningshistorie og nutid.

Program med links til dokumenter fra konferencen

Mandag den 24. januar

09.00–10.00: Kaffe/the m. brød

Velkomst ved centerleder Michael Schelde

10.00–12.00: To keynotes efterfulgt af spørgsmål og samtale

Mødeledelse: Michael Schelde

12.00–13.00: Frokost

13.00–15.00: To keynotes efterfulgt af spørgsmål og samtale

Mødeledelse: Hans Raun Iversen

15.30 – 17.30: Igangværende projekter og projekter på vej

Mødeledelse: Hanne Sanders

18.00 – 19.30: Middag

19.30 – 21.00: Foredrag

Mødeleder: Katrine Frøkjær Baunvig

Tirsdag, den 25. januar

Mødeleder: Harry Haue

Kaffe/the

09.00 – 10.30: Keynote efterfulgt af spørgsmål og samtale

  • Lektor Tine Damsholt, Københavns Universitet: Fædrelandskærlighed og borgerdyd hos Grundtvig

10.45 – 12.00: Afsluttende keynote efterfulgt af spørgsmål og samtale

12.00 Sandwich og afrejse

Bidragene fra konferencen ”Grundtvig som samfundsbygger” søges snarest udgivet som en selvstændig publikation.