Aarhus Universitets segl

Grundtvig i pædagogik og skole

Konference den 28. – 29. januar 2013

Et komparativt blik på nordisk pædagogisk tradition set i relation til Grundtvigs pædagogiske tænkning og begrebet ”Ny Nordisk Skole”

Sted: Syddansk Universitet, Odense

Tilrettelæggelse: Harry Haue, Michael Schelde og Thorstein Balle

Intro

Det er vanskeligt at forstå dansk skoletradition uden et blik på Grundtvig. Det gælder selvsagt højskolerne og friskolerne, men også grundskolen har været og er præget af ”eftervirkninger” af Grundtvig og hans tanker. Netop inspirationen fra Grundtvig er blevet udlagt som noget særligt dansk og delvist nordisk.

Det nordiske er senest blev taget op af undervisningsminister Christine Antorini i form af programmet Ny Nordisk Skole.

Hvad er det særlige ved den nordiske skoletradition? – og – I hvilken grad er Grundtvigs tanker om skole og undervisning i givet fald en del af den nordiske skoletradition?

Disse spørgsmål vil konferencen forsøge at besvare ved at bidrage til at udfolde de nordiske landes pædagogiske traditioner og se disse i relation til centrale elementer i Grundtvigs pædagogiske tanker.

Program

Download program (pdf)


Tilmelding og betaling

Tilmelding til konferencen og betaling af konferencegebyr på 400,- kr. kan foretages her senest den 18. januar 2013.

Der udsendes forberedelsesmateriale i løbet af december 2012.