Aarhus Universitets segl

Den politiske brug af Grundtvig

Tid: Mandag – tirsdag den 30.  - 31. januar 2012

Sted: Vartov, Farvergade 27, København

Tilrettelæggelse: Hanne Sanders, Sidsel Eriksen og Michael Schelde

Tilmelding m.m.

Konferenceprogram (opdateret 22.9.2011)

Plakat

Intro

Grundtvigs virkningshistorie er omfattende.

Han har påvirket mange områder i Danmark gennem de sidste mere end 150 år. Og påvirkningen gælder ikke blot tilhængere men også modstandere. Sidstnævnte har måttet tilpasse eller rette egne synspunkter ind efter de synspunkter og holdninger, der dominerende grundtvigske tradition har formuleret.

Det gælder for en række folkelige bevægelser fra omkring det 19. århundredes begyndelse med afholdsbevægelsen og darwinismen, med 1970´ernes forskellige antiautoritære bevægelser og frem til nutidens politikeres brug af Grundtvig.

Det er konferencens mål at afdække disse brudflader i Grundtvigs virkningshistorie.

Bidragene vil være danske men derudover vil konferencen kaste sidelys på Grundtvigs virkningshistorie i Danmark gennem et komparativt blik fra Sverige. Sverige har ikke haft nogen Grundtvig og måske netop derfor er nationen og dens institutioner blevet forstået anderledes end i Danmark.

Konferenceprogram

Mandag den 30. januar 2012

09.00 – 10.00 Kaffe/the, brød

10.00 Velkomst og indledning v. Hanne Sanders

10.00 – 12.00: To keynotes efterfulgt af spørgsmål og samtale

  1. Sidsel Eriksen: Grundtvigske myter
  2. Esben Lunde Larsen: Den aktuelle politiske brug af Grundtvig

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 15.00: To keynotes efterfulgt af spørgsmål og samtale

  1. Kim Arne Pedersen: Grundtvig og velfærdsstaten
  2. Jeppe Nevers: Grundtvig og demokratiets historie. En begrebshistorisk vinkel.

15.30 – 17.30: Igangværende projekter og projekter på vej

18.00 – 19.30: Middag

20.00 – 21.30: Finn Slumstrup: Grundtvig og de politiske og folkelige strømninger i 1970´erne.

Tirsdag den 31. januar 2012

9.00 – 11.00: Et blik på Grundtvig fra Sverige

  1. Urban Claesson: Sverige – ett land utan någon Grundtvig.
  2. Bosse Bergstedt: Demokrati för individer – Grundtvig bland hybrididentiteter och språkspel

11.00 – 12.00: Opsamling – afsluttende oplæg og samtale

Jes Fabricius Møller: Grundtvigbilleder i dag

Grundtvigs mission som en del af et kompliceret erindringspolitisk spil om værdier og identitet