Grundtvig Centeret

- Forskning i Grundtvigs værker og virkningshistorie

- Formidling af Grundtvigs værker og tanker

Hvorfor skal Grundtvig på nettet?

En komplet digitaliseret udgave af Grundtvigs værker vil betyde, at:

  • Alle får adgang til Grundtvigs værker og dermed mulighed for selv at danne sig en forståelse af hans tanker.
  • Søgning på kryds og tværs i hele det store forfatterskab bliver en praktisk mulighed.
  • Kommenteringen af Grundtvigs til tider vanskelige skrifter vil hjælpe nutidige læsere til bedre at forstå hans tankeunivers.
  • Grundtvigforskere og andre forskere får et ordentligt og tidsbesparende værktøj til deres arbejde.

Igennem tiden er Grundtvig dog især i politiske debatter blevet taget til indtægt for alverdens forskellige overbevisninger, og derfor er det vigtigt, at hans tekster og tanker bliver gjort tilgængelige for alle. Kun derved kan Grundtvigs forfatterskab inddrages og diskuteres på det mest kvalificerede grundlag. Der er imidlertid ingen, der i dag har adgang til alle hans tekster, da mange af teksterne kun findes i over hundrede år gamle førsteudgaver eller forældede samleværker.

Mest læste danske forfatter – en nøgle til dansk mentalitetshistorie

N.F.S. Grundtvig (1783-1872) er en institution i dansk ånds- og samfundsliv, der i kraft af sit arbejde som både teolog, digter, filosof, historiker, filolog, skolemand og politiker fik en afgørende indflydelse på både det 19. og 20. århundredes danske historie. Få har som han været forherliget og forkætret, få har i så høj grad givet anledning til såvel populær som akademisk diskussion og polemik.

Grundtvigs forfatterskab er således af stor betydning som nøgle til den danske kultur- og mentalitetshistorie. Når borgere i Danmark diskuterer fortid eller fremtid, er det ofte med hans tekster og tanker ved hånden. Samtidig er han den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog. Hver eneste søndag synger tusinder af mennesker Grundtvigs salmer i den danske folkekirke. Sammenholdt med den fortsatte interesse for resten af hans filosofiske, religiøse, pædagogiske og historiske tekster gør det ham med stor sandsynlighed til den mest læste, mest skrivende og mest betydningsfulde danske forfatter.

Lad hans tekster og tanker være tilgængelige for alle

Den digitale udgave af Grundtvigs værker, som i de kommende år etableres af Grundtvig Centeret, vil imødekomme dette behov ved at gøre det muligt for alle at læse og selv danne sig en forståelse af Grundtvigs tanker. Udgaven, som blev påbegyndt i 2010 og afsluttes i 2030, følger et videnskabeligt udgivelsesprincip, og det tekstkorpus, der udgives, omfatter førstetrykkene af de over 1.000 værker, Grundtvig selv besørgede i trykken. Desuden udgives en række værker, som er udkommet efter Grundtvigs levetid - værker, som i dag indgår i det billede af Grundtvig, som den danske offentlighed kender.

Nyheder

05.04.2017 | Forskning, Videnudveksling

Call for Papers

The Grundtvig Study Center is pleased to announce a call for papers for the international conference "History of Emotions in the Nordic 19th Century", August 28-29 2017

31.01.2017 | Grundtvigsværker.dk

Nye Titler i Grundtvigs værker til maj 2017

Den 1. Maj 2017 går version 1.10 i luften. Det sker med blandt andet værkerne Kvædlinger (1815), Krønike-Riim (1829)samt Historiske Psalmer og Rim, L.C. Hagen (1832)

20.06.2016 | Grundtvigsværker.dk

Grundtvig som halehelt

Flyselskabet Norwegian har valgt N.F.S. Grundtvig som halehelt på en af sine Boeing 737/800 fly. Grundtvig kommer her i selskab med en række forfattere, billedkunstnere m.fl. Se http://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/vores-halehelte/

25.02.2016 | Forskning, Videnudveksling, Grundtvigsværker.dk

Nye titler i Grundtvigs Værker til November

Den 1. November 2016 går version 1.9 i luften. Det sker med blandt andet værkerne Om den Lancasterske Methode (1819) samt Psalmer ved Jubel-Festen 1817

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste