Grundtvig Centeret

- Forskning i Grundtvigs værker og virkningshistorie

- Formidling af Grundtvigs værker og tanker

Hvorfor skal Grundtvig på nettet?

En komplet digitaliseret udgave af Grundtvigs værker vil betyde, at:

  • Alle får adgang til Grundtvigs værker og dermed mulighed for selv at danne sig en forståelse af hans tanker.
  • Søgning på kryds og tværs i hele det store forfatterskab bliver en praktisk mulighed.
  • Kommenteringen af Grundtvigs til tider vanskelige skrifter vil hjælpe nutidige læsere til bedre at forstå hans tankeunivers.
  • Grundtvigforskere og andre forskere får et ordentligt og tidsbesparende værktøj til deres arbejde.

Igennem tiden er Grundtvig dog især i politiske debatter blevet taget til indtægt for alverdens forskellige overbevisninger, og derfor er det vigtigt, at hans tekster og tanker bliver gjort tilgængelige for alle. Kun derved kan Grundtvigs forfatterskab inddrages og diskuteres på det mest kvalificerede grundlag. Der er imidlertid ingen, der i dag har adgang til alle hans tekster, da mange af teksterne kun findes i over hundrede år gamle førsteudgaver eller forældede samleværker.

Mest læste danske forfatter – en nøgle til dansk mentalitetshistorie

N.F.S. Grundtvig (1783-1872) er en institution i dansk ånds- og samfundsliv, der i kraft af sit arbejde som både teolog, digter, filosof, historiker, filolog, skolemand og politiker fik en afgørende indflydelse på både det 19. og 20. århundredes danske historie. Få har som han været forherliget og forkætret, få har i så høj grad givet anledning til såvel populær som akademisk diskussion og polemik.

Grundtvigs forfatterskab er således af stor betydning som nøgle til den danske kultur- og mentalitetshistorie. Når borgere i Danmark diskuterer fortid eller fremtid, er det ofte med hans tekster og tanker ved hånden. Samtidig er han den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog. Hver eneste søndag synger tusinder af mennesker Grundtvigs salmer i den danske folkekirke. Sammenholdt med den fortsatte interesse for resten af hans filosofiske, religiøse, pædagogiske og historiske tekster gør det ham med stor sandsynlighed til den mest læste, mest skrivende og mest betydningsfulde danske forfatter.

Lad hans tekster og tanker være tilgængelige for alle

Den digitale udgave af Grundtvigs værker, som i de kommende år etableres af Grundtvig Centeret, vil imødekomme dette behov ved at gøre det muligt for alle at læse og selv danne sig en forståelse af Grundtvigs tanker. Udgaven, som blev påbegyndt i 2010 og afsluttes i 2030, følger et videnskabeligt udgivelsesprincip, og det tekstkorpus, der udgives, omfatter førstetrykkene af de over 1.000 værker, Grundtvig selv besørgede i trykken. Desuden udgives en række værker, som er udkommet efter Grundtvigs levetid - værker, som i dag indgår i det billede af Grundtvig, som den danske offentlighed kender.

Hvad er Grundtvigs Værker (GV)?

Grundtvigs Værker (GV) er Grundtvigs trykte forfatterskab i en tekstkritisk og kommenteret udgave, som er frit tilgængelig på nettet (læs mere). 

Arrangementer på Grundtvig Centeret

tor 21 mar
09:00-12:00 | Domkyrkosalen, Stockholm Old Town, Stortoget 1, Stockholm, Sweden
CHURCH AS HUMAN SPACE
Scandinavian Creation Theology for a Post-Secular Age Stockholm the 21st and 22nd of March 2019

Nyheder fra Grundtvig Centeret

30.10.2018 | Udgivelse

Nye titler i Grundtvigs Værker pr. 1. november 2018

Nye titler i version 1.13, 1. november 2018

10.10.2018 | Navne

Ny leder af Grundtvig Centeret

Katrine Frøkjær Baunvig tiltræder den først december som ny leder af Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet.

18.04.2018 | Udgivelse

Nye værker pr. 3. april 2018

Opdateret liste over nye værker, som er kommet med i udgaven med offentliggørelsen den 3. april    

Årsberetning

Årsberetning 2017 v/centerleder Michael Schelde

Evaluering

Evalueringsnotat fra juni 2017

Materialer

Ph.d.-projekter og -afhandlinger

Se titler på igangværende ph.d.-projekter og find publicerede ph.d.afhandlinger (pdf)

Biblioteker

Grundtvig Biblioteket på Aarhus Universitet og Grundtvig Biblioteket på Vartov er begge tilgængelige for alle interesserede.


Medarbejdere

Centerleder på Grundtvig Centeret

Udgaveleder på Grundtvigs Værker

Klaus Nielsen

Udgaveleder
M
P +4530237176

Medarbejdere i København

Medarbejdere i Århus

Katrine Frøkjær Baunvig Lektor
Phone: +4593521770
Email:


Sophie Bønding Ph.d.-studerende
Phone: +4587162491
Email:Brian Degn Mårtensson Ph.d.-studerende
Email:Grundtvig Centeret er en del af Afdeling for Teologi på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet.