Grundtvig Centeret

- Forskning i Grundtvigs værker og virkningshistorie

- Formidling af Grundtvigs værker og tanker

Hvorfor skal Grundtvig på nettet?

En komplet digitaliseret udgave af Grundtvigs værker vil betyde, at:

  • Alle får adgang til Grundtvigs værker og dermed mulighed for selv at danne sig en forståelse af hans tanker.
  • Søgning på kryds og tværs i hele det store forfatterskab bliver en praktisk mulighed.
  • Kommenteringen af Grundtvigs til tider vanskelige skrifter vil hjælpe nutidige læsere til bedre at forstå hans tankeunivers.
  • Grundtvigforskere og andre forskere får et ordentligt og tidsbesparende værktøj til deres arbejde.

Igennem tiden er Grundtvig dog især i politiske debatter blevet taget til indtægt for alverdens forskellige overbevisninger, og derfor er det vigtigt, at hans tekster og tanker bliver gjort tilgængelige for alle. Kun derved kan Grundtvigs forfatterskab inddrages og diskuteres på det mest kvalificerede grundlag. Der er imidlertid ingen, der i dag har adgang til alle hans tekster, da mange af teksterne kun findes i over hundrede år gamle førsteudgaver eller forældede samleværker.

Mest læste danske forfatter – en nøgle til dansk mentalitetshistorie

N.F.S. Grundtvig (1783-1872) er en institution i dansk ånds- og samfundsliv, der i kraft af sit arbejde som både teolog, digter, filosof, historiker, filolog, skolemand og politiker fik en afgørende indflydelse på både det 19. og 20. århundredes danske historie. Få har som han været forherliget og forkætret, få har i så høj grad givet anledning til såvel populær som akademisk diskussion og polemik.

Grundtvigs forfatterskab er således af stor betydning som nøgle til den danske kultur- og mentalitetshistorie. Når borgere i Danmark diskuterer fortid eller fremtid, er det ofte med hans tekster og tanker ved hånden. Samtidig er han den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog. Hver eneste søndag synger tusinder af mennesker Grundtvigs salmer i den danske folkekirke. Sammenholdt med den fortsatte interesse for resten af hans filosofiske, religiøse, pædagogiske og historiske tekster gør det ham med stor sandsynlighed til den mest læste, mest skrivende og mest betydningsfulde danske forfatter.

Lad hans tekster og tanker være tilgængelige for alle

Den digitale udgave af Grundtvigs værker, som i de kommende år etableres af Grundtvig Centeret, vil imødekomme dette behov ved at gøre det muligt for alle at læse og selv danne sig en forståelse af Grundtvigs tanker. Udgaven, som blev påbegyndt i 2010 og afsluttes i 2030, følger et videnskabeligt udgivelsesprincip, og det tekstkorpus, der udgives, omfatter førstetrykkene af de over 1.000 værker, Grundtvig selv besørgede i trykken. Desuden udgives en række værker, som er udkommet efter Grundtvigs levetid - værker, som i dag indgår i det billede af Grundtvig, som den danske offentlighed kender.

Hvad er Grundtvigs Værker (GV)?

Grundtvigs Værker (GV) er Grundtvigs trykte forfatterskab i en tekstkritisk og kommenteret udgave, som er frit tilgængelig på nettet (læs mere). 

Arrangementer på Grundtvig Centeret

Ingen nyheder i denne liste

Nyheder fra Grundtvig Centeret

17.02.2018 | Bogomtaler

Nye Titler i Grundtvigs Værker - April 2018

Flg. tekster udgives:

27.11.2017 | Bogomtaler

Nye Titler i Grundtvigs Værker November 2017

Nye Titler i Grundtvigs Værker November 2017 Den 1. november 2017 blev version 1.11 offentliggjort med 27 nye værker. GV indeholder nu ca. 9.700 sider, hvilket svarer til 26% af den samlede tekstmængde. Blandt de nye værker findes: ·         ”Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske…

05.04.2017 | Forskning, Videnudveksling

Call for Papers

The Grundtvig Study Center is pleased to announce a call for papers for the international conference "History of Emotions in the Nordic 19th Century", August 28-29 2017

Materialer

Ph.d.-projekter og -afhandlinger

Se titler på igangværende ph.d.-projekter og find publicerede ph.d.afhandlinger (pdf)

Biblioteker

Grundtvig Biblioteket på Aarhus Universitet og Grundtvig Biblioteket på Vartov er begge tilgængelige for alle interesserede.


Medarbejdere

Centerleder på Grundtvig Centeret

Michael Schelde

Centerleder
M
H bygn. 1451, 429
P +4528992591
P +4528992591

Udgaveleder på Grundtvigs Værker

Klaus Nielsen

Udgaveleder
M
P +4530237176

Medarbejdere i København

Else Riisager
Editionsfilolog

Tlf.: +4551446794
E-mail:Henrik Yde
Editionsfilolog

Tlf.: +4551446799
E-mail:


Nils Holger Nemeth Berg
Tlf.: 8942 1111
Fax: 8613 0490
E-mail:


Holger Berg
Editionsfilolog

Tlf.: +4587162407
E-mail:


Jon Tafdrup
Editionsfilolog

E-mail:Kim Steen Ravn
Editionsfilolog

Tlf.: +4587162401
E-mail:
Michael Schelde
Centerleder

Tlf.: +4528992591
E-mail:


Ove Korsgaard
Professor emeritus

Tlf.: +4587162689
E-mail:


Steen Tullberg
Editionsfilolog

E-mail:
Vanja Thaulow
Ph.d.-stipendiat

Tlf.: +4551442975
E-mail:


Vibeke Arendse Pedersen
Editionsfilolog

Tlf.: +4587162405
E-mail:

Medarbejdere i Århus

Sophie Bønding
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587162491
E-mail:Brian Degn Mårtensson
Ph.d.-stipendiat

E-mail:


Michael Schelde
Centerleder

Tlf.: +4528992591
E-mail:


Grundtvig Centeret er en del af Afdeling for Teologi på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet.