Aarhus Universitets segl

Velkommen til månedens værk

Grundtvigs forfatterskab er enormt og strækker sig fra allemandskendte sange og salmer til aldeles ukendte subskriptionsindbydelser - og vi udgiver det hele på grundtvigsværker.dk. Vi bestræber os på ikke at fælde dom over værkerne i vores udgave, men vi begejstres, forundres og fortvivles ikke desto mindre i vores arbejde med forfatterskabet. De tekster, som vi vælger at præsentere her, er ikke nødvendigvis de mest betydningsfulde eller de skønneste, men et bredt udvalg af de tekster, vi er stødt på undervejs i vores arbejde - tekster, som vi finder interessante eller aktuelle. 

Septemberteksten er ”Saxe Runemester”.

I juni måned blev Grundtvigs saxooversættelse i tre bind anbefalet som årets sommerferielæsning. For de fleste er ferien nu forbi, og dagligdagen for mange af os efterlader måske ikke tid til deciderede ’læseprojekter’. Men når man nu har forlystet sig med Grundtvigs Saxo fra årene 1818-1823, kan man passende kaste sig over en mindre tidskrævende tekst. Digtet ”Saxe Runemester” udkom sidst i november 1854 i en fin lille, illustreret almanak for året 1855. På samme tid satte Grundtvig det som indgangsdigt til andenudgaven af saxooversættelsen, der hæftevis blev sendt ud i perioden 1854-1855. I digtet retter Grundtvig op på en udeladelse. I sin tid havde han bibeholdt den latiniserede form af Saxos navn, men nu er der gjort op med denne synd – Grundtvig har nemlig fundet Saxos danske ”Mester-Navn”, nemlig ’Saxe Runemester’. At Grundtvig i digtets tre første strofer også benytter anledningen til indirekte at fremhæve sin nære slægtsforbindelse til både Saxo og biskop Absalon, kalder han selv for ”Smaating”.

Rigtig god fornøjelse.

”Saxe Runemester” kan findes på Grundtvigs Værker.