Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Velkommen til månedens værk

Her vil vi fremover kort præsentere udvalgte Grundtvigtekster. Grundtvigs forfatterskab er enormt og strækker sig fra allemandskendte sange og salmer til aldeles ukendte subskriptionsindbydelser - og vi udgiver det hele på grundtvigsværker.dk. Vi bestræber os på ikke at fælde dom over værkerne i vores udgave, men vi begejstres, forundres og fortvivles ikke desto mindre i vores arbejde med forfatterskabet. De tekster, som vi vælger at præsentere her, er ikke nødvendigvis de mest betydningsfulde eller de skønneste, men et bredt udvalg af de tekster, vi er stødt på undervejs i vores arbejde - tekster, som vi finder interessante eller aktuelle. 

Månedens værk er 'Romer-Vise' (1837). Visen blev trykt i Nordisk Kirke-Tidende, og er en kraftfuld opfordring til at smide det romerske åg, der lægges på skuldrene af enhver, der søger skolelærdom. 

Den første strofe lyder: 

Til Hjerte ei gaaer hvad fra Hjerteløs kom,

Saa gaaer det med Alt hvad der kommer fra Rom,

Med classisk Latin som med Papisteri,

Med Kraften og Kløgten og Konsterne frie;

Men pines og plages og knuses maa dog

Hvert Hjerte, som føler det Romerske Aag,

Saa vel maae med Fædre

Vi bede: Gud bedre,

Gud fri os fra Rom!

Så er tonen slået an, og den bliver ikke mildere i løbet af visen. Man kan ikke være i tvivl om, at Grundtvig ønskede et opgør med den sorte skole og de døde sprog, der undervistes i. Man kan læse meget  mere om 'Grundtvigs antiromerske kompleks' i den medfølgende indledning på grundtvigsværker.dk. God fornøjelse!