Aarhus Universitets segl

Velkommen til månedens værk

Grundtvigs forfatterskab er enormt og strækker sig fra allemandskendte sange og salmer til aldeles ukendte subskriptionsindbydelser - og vi udgiver det hele på grundtvigsværker.dk. Vi bestræber os på ikke at fælde dom over værkerne i vores udgave, men vi begejstres, forundres og fortvivles ikke desto mindre i vores arbejde med forfatterskabet. De tekster, som vi vælger at præsentere her, er ikke nødvendigvis de mest betydningsfulde eller de skønneste, men et bredt udvalg af de tekster, vi er stødt på undervejs i vores arbejde - tekster, som vi finder interessante eller aktuelle. 

Juniteksten er Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus

Her et oplagt sommerferielæsningsprojekt. Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus udkom i tre bind i årene 1818 til 1823. Grundtvig kalder selv sin oversættelse af Saxo en ”fordanskning”, i dag ville vi måske tale om en gendigtning. En vigtig pointe for Grundtvig er at gøre sproget levende og interessant for datidens ”almindelige” danskere, dvs. bønder, ved at bruge deres eget sprog, som Grundtvig kalder borgerstuedansk (i modsætning til de højlærdes sprog). Han taler også om at omsmelte bogen. Saxos Danmarkshistorie kender vi allerede fra mange oversættelser, men her er vitterligt en levende og medrivende genfortælling, der stadig fortjener at blive læst.

Læs originalen på Grundtvigsværker.dk