Aarhus Universitets segl

Velkommen til månedens værk

Grundtvigs forfatterskab er enormt og strækker sig fra allemandskendte sange og salmer til aldeles ukendte subskriptionsindbydelser - og vi udgiver det hele på grundtvigsværker.dk. Vi bestræber os på ikke at fælde dom over værkerne i vores udgave, men vi begejstres, forundres og fortvivles ikke desto mindre i vores arbejde med forfatterskabet. De tekster, som vi vælger at præsentere her, er ikke nødvendigvis de mest betydningsfulde eller de skønneste, men et bredt udvalg af de tekster, vi er stødt på undervejs i vores arbejde - tekster, som vi finder interessante eller aktuelle. 

Decemberteksten er Det kimer nu til julefest. 

N.F.S. Grundtvigs salme “Det kimer nu til julefest” indleder for mange den egentlige julehøjtid. Salmen udkom første gang lillejuleaften 1817, men i en noget anden skikkelse end den kendte. I første halvdel af den 24 strofer lange salme opfordrer fortælleren os til at forestille os, at vi tager med til Betlehem: Vi skal høre englesangen julenat, som var vi selv til stede, lige når det sker, og vi skal mindes den grædende Rakel og kong David. I salmens anden halvdel reflekterer fortælleren over, hvilken omvæltende betydning fødslen af Jesus som menneskers frelser har for den enkelte, for den kristne menighed og for historiens forløb. En flig af den rigdom af betydninger, Grundtvig lagde ned i sin salme, og som han trækker på, beskrives på Grundtvigs Værkers hjemmeside.

Læs originalen på Grundtvigsværker.dk