Aarhus Universitets segl

Velkommen til månedens værk

Her vil vi fremover kort præsentere udvalgte Grundtvigtekster. Grundtvigs forfatterskab er enormt og strækker sig fra allemandskendte sange og salmer til aldeles ukendte subskriptionsindbydelser - og vi udgiver det hele på grundtvigsværker.dk. Vi bestræber os på ikke at fælde dom over værkerne i vores udgave, men vi begejstres, forundres og fortvivles ikke desto mindre i vores arbejde med forfatterskabet. De tekster, som vi vælger at præsentere her, er ikke nødvendigvis de mest betydningsfulde eller de skønneste, men et bredt udvalg af de tekster, vi er stødt på undervejs i vores arbejde - tekster, som vi finder interessante eller aktuelle. 

Septemberteksten er Paaske-Lilien. 

En af Grundtvigs mest skattede salmer er ”Påskeblomst! Hvad vil du her” med melodi af Carl Nielsen. Salmen har imidlertid sit ophav i en sammensat, lyrisk-dramatisk komposition fra 1817 med titlen Paaske-Lilien, som udkom i Grundtvigs tidsskrift Danne-Virke. Dette litterære eksperiment bestod af en digterisk prolog på 13 strofer efterfulgt af et mysteriedrama og sidst 8 strofer som digterisk epilog. Paaske-Lilien fik i en lang årrække ingen opmærksomhed, selvom de digteriske dele indeholder noget af Grundtvigs fineste poesi overhovedet. Efter hans død vaktes interessen for salmeversionen af værket og i 1900-tallet for den samlede komposition i takt med at Grundtvig fik en revival i den brede befolkning. I årene 1931-1942 blev Paaske-Lilien opført en gang årligt på Det kongelige Teater for at indsamle penge til opførelsen af Grundtvigs Kirke i København. Samtidig begyndte værket at komme som genoptryk i særudgaver, 20 i alt, hvor det seneste dog er fra 1967.

Læs originalen på Grundtvigsværker.dk