Aarhus Universitets segl

Velkommen til månedens værk

Grundtvigs forfatterskab er enormt og strækker sig fra allemandskendte sange og salmer til aldeles ukendte subskriptionsindbydelser - og vi udgiver det hele på grundtvigsværker.dk. Vi bestræber os på ikke at fælde dom over værkerne i vores udgave, men vi begejstres, forundres og fortvivles ikke desto mindre i vores arbejde med forfatterskabet. De tekster, som vi vælger at præsentere her, er ikke nødvendigvis de mest betydningsfulde eller de skønneste, men et bredt udvalg af de tekster, vi er stødt på undervejs i vores arbejde - tekster, som vi finder interessante eller aktuelle. 

Januarteksten er Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente

I oktober 1826 blev Grundtvig dømt for injurier mod H.N. Clausen. Som følge af ”Trykkefrihedsforordningen” fra 1799 blev han derfor underlagt livsvarigt censur. Injuriesagen førte til, at han i protest nedlagde sit embede ved Vor Frelsers Kirke den 8. maj 1826. Dommen gav Grundtvig anledning til at skrive sin intellektuelle selvbiografi med den dramatiske titel Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente. Værket udkom i marts 1827.

I testamentet forholder Grundtvig sig naturligvis til dommen for injurie og til censuren. Han reflekterer også over sit hidtidige forfatterskab, som han udlægger som en kamp mod åndløshed til fordel for den ånd, han finder i Bibelen, historien og den nordiske mytologi. Forståelsen af den nordiske mytologi er under forandring i det litterære testamente. Den nye forståelse folder han ud fem år senere i Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst.

Det litterære testamente er en fascinerende blanding af mismod og optimisme. Selvbiografien er blevet kaldt alt fra humoristisk og optimistisk over forbløffende muntert og charmerende til kaotisk.

Læs Grundtvigs literære testamente på grundtvigsværker.dk

Rigtig god fornøjelse.