Aarhus Universitets segl

Enhed for Sangforskning

Enhed for Sangforskning

Enhed for sangforskning er etableret i 2023 som en ramme for de mangfoldige faglige tilgange til sangforskning. Enheden hviler på den præmis, at sang er en faglig paraplyterm; en betydnings-hub, der samler felter som sprog, litteratur, ritualstudier, sociologi, antropologi, samfundsvidenskab, historie, religion, teologi, musikvidenskab og sundhedsvidenskab - med mere. 

Sangforskning har traditionelt været distribueret ud mellem disse mange forskellige fagligheder, men den internationale trend går i disse år mod en samling af feltet under betegnelsen “song studies”. Medvirkende til sangforskningens samling er, at sang spiller en væsentlig rolle i den stigende bevågenhed omkring sammenhængen mellem kultur og sundhed. Såvel forskningsmæssigt som samfundsmæssigt har sangen desuden fået fokus i de seneste år for sin evne til at styrke kulturel resiliens, kulturelt demokrati og for sin egenværdi som umistelig kulturarv.

Forskningsfokus

Enhed for Sangforskning interesserer sig for sang i alle afskygninger, men har i vores igangværende projekter især fokus på sangens fællesskaber. Hvordan kan sang og det at synge styrke fællesskabsfølelsen og den sociale sammenhængskraft? Hvilke in- og eksklusionsmekanismer er på spil i sang? Hvordan har fællessangens rolle ændret sig historisk? Hvilken rolle spiller sang som både håndgribelig og uhåndgribelig fælles kulturarv? En anden dimension, der har enhedens bevågenhed, er sammenhængen mellem sang og sundhed – forstået som alt fra social bonding til styrket velvære for den enkelte.

 

Projekter

  • I oktober 2022 gennemførte vi, i samarbejde med analyseinstituttet Yougov og støttet af Augustinus Fonden, en spørgeskemaundersøgelse af aktuel dansk syngekultur. Undersøgelsen kortlægger udbredelsen af og holdninger til det at synge sammen hos den gennemsnitlige voksne dansker. Vi arbejder for indeværende (F2023) på en rapport med beskrivelse af vores resultater.
  • I april 2023 påbegyndte vi et større forskningsprojekt, støttet af Carlsberg Fonden, om dansk fællessangskultur fra en historisk og aktuel vinkel med et særligt fokus på både in- og eksklusionsmekanismer i syngekulturen. Ved hjælp af komputationelle metoder sporer vi fællessangsbegrebets historiske udvikling, og ved hjælp af antropologiske metoder undersøger vi fællessangens aktuelle situation – herunder hvor grænserne går for dens sociale inklusivitet.