Aarhus Universitets segl

Folk! Hvad er vel folk i grunden? Grundtvigs forståelse af begrebet folk i historisk og aktuelt perspektiv

Tid: Mandag – tirsdag den  29. – 30. august 2011

Sted: Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C

Tilrettelæggelse: Ove Korsgaard og Michael Schelde

Med spørgsmålet Folk! Hvad er vel folk i grunden? peger Grundtvig i 1848 på en særdeles central problemstilling i både hans egen samtid og vores nutid. Folk er et af det danske sprogs mest komplekse og konfliktfyldte begreber; komplekst fordi det rummer mange forskellige betydninger; konfliktfyldt fordi ordet folk – og afledte betydninger som folkelig og folkelighed – fremkalder vidt forskellige billeder, hos nogle særdeles positive, hos andre yderst negative. At det forholder sig sådan er ikke kun et dansk fænomen. Som den italienske filosof Giorgio Agambener har påpeget, bruges begrebet folk i en række europæiske sprog både om demokratiets kerne, folkesuverænitet, og om personer i samfundet, der er marginaliserede.

Konferencens sigte er at skabe klarhed vedrørende begreberne folk og folkelig. Grundtvigs opfattelse af begreberne vil blive perspektiveret

  1. ved hjælp af moderne nationalismeteorier,
  2. ved at sammenligne den grundtvigske form for nationalisme med andre udgaver af nationalisme,
  3. ved at analysere ligheder og forskelle mellem (det nordiske begreb) ’folkelighed’ og (det tyske begreb) ’Volkstum’. Endvidere vil tesen om en sammenhæng mellem den grundtvigske form for nationalisme og redningen af de danske jøder under krigen blive fremlagt – og diskuteret.