Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biblioteker

Grundtvig Biblioteket i Aarhus

Grundtvig Biblioteket er Grundtvig Centerets forskningsbibliotek på Aarhus Universitet. Det ligger Aarhus i Nobelparken sammen med Grundtvig Centerets Aarhus-afdeling.

Materialer

Biblioteket er et præsens-bibliotek, hvilket vil sige, at bøgerne ikke må fjernes. Dermed skulle materialet altid være tilgængeligt for brugerne. Der er mulighed for fotokopiering mod betaling.

  • Bogsamlingen består af:
    - Primærlitteratur af Grundtvig selv.
    - Sekundærlitteratur (herunder håndbøger, bibliografier, dansk og udenlandsk åndshistorie) til belysning af Grundtvigs indflydelse på det danske samfunds-, kultur- og kirkeliv.
    - Udenlandsk litteratur om Grundtvig.
  • Centerets tidskrifts- og udklipssamling med stof, der angår Grundtvig og hans virkningshistorie.
  • Mikrofilmkopier af Grundtvigs utrykte manuskripter samt hertil hørende registrant.

Grundtvig biblioteket i København

Grundtvigsk Forum ejer Grundtvig Biblioteket i Vartov-bygningen i København, hvor også den københavnske afdeling af Grundtvig Centeret befinder sig. Der er fri adgang for forskere og andre, der interesserer sig for Grundtvig og hans betydning.