Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Grundtvig Centeret

- Forskning i Grundtvigs værker og virkningshistorie

- Formidling af Grundtvigs værker og tanker

Hvorfor skal Grundtvig på nettet?

En komplet digitaliseret udgave af Grundtvigs værker vil betyde, at:

  • Alle får adgang til Grundtvigs værker og dermed mulighed for selv at danne sig en forståelse af hans tanker.
  • Søgning på kryds og tværs i hele det store forfatterskab bliver en praktisk mulighed.
  • Kommenteringen af Grundtvigs til tider vanskelige skrifter vil hjælpe nutidige læsere til bedre at forstå hans tankeunivers.
  • Grundtvigforskere og andre forskere får et ordentligt og tidsbesparende værktøj til deres arbejde.

Igennem tiden er Grundtvig dog især i politiske debatter blevet taget til indtægt for alverdens forskellige overbevisninger, og derfor er det vigtigt, at hans tekster og tanker bliver gjort tilgængelige for alle. Kun derved kan Grundtvigs forfatterskab inddrages og diskuteres på det mest kvalificerede grundlag. Der er imidlertid ingen, der i dag har adgang til alle hans tekster, da mange af teksterne kun findes i over hundrede år gamle førsteudgaver eller forældede samleværker.

Mest læste danske forfatter – en nøgle til dansk mentalitetshistorie

N.F.S. Grundtvig (1783-1872) er en institution i dansk ånds- og samfundsliv, der i kraft af sit arbejde som både teolog, digter, filosof, historiker, filolog, skolemand og politiker fik en afgørende indflydelse på både det 19. og 20. århundredes danske historie. Få har som han været forherliget og forkætret, få har i så høj grad givet anledning til såvel populær som akademisk diskussion og polemik.

Grundtvigs forfatterskab er således af stor betydning som nøgle til den danske kultur- og mentalitetshistorie. Når borgere i Danmark diskuterer fortid eller fremtid, er det ofte med hans tekster og tanker ved hånden. Samtidig er han den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog. Hver eneste søndag synger tusinder af mennesker Grundtvigs salmer i den danske folkekirke. Sammenholdt med den fortsatte interesse for resten af hans filosofiske, religiøse, pædagogiske og historiske tekster gør det ham med stor sandsynlighed til den mest læste, mest skrivende og mest betydningsfulde danske forfatter.

Lad hans tekster og tanker være tilgængelige for alle

Den digitale udgave af Grundtvigs værker, som i de kommende år etableres af Grundtvig Centeret, vil imødekomme dette behov ved at gøre det muligt for alle at læse og selv danne sig en forståelse af Grundtvigs tanker. Udgaven, som blev påbegyndt i 2010 og afsluttes i 2030, følger et videnskabeligt udgivelsesprincip, og det tekstkorpus, der udgives, omfatter førstetrykkene af de over 1.000 værker, Grundtvig selv besørgede i trykken. Desuden udgives en række værker, som er udkommet efter Grundtvigs levetid - værker, som i dag indgår i det billede af Grundtvig, som den danske offentlighed kender.

Hvad er Grundtvigs Værker (GV)?

Grundtvigs Værker (GV) er Grundtvigs trykte forfatterskab i en tekstkritisk og kommenteret udgave, som er frit tilgængelig på nettet (læs mere). 

Arrangementer på Grundtvig Centeret

Ingen nyheder i denne liste

Nyheder fra Grundtvig Centeret

08.05.2019 | Bogomtaler

Jim Lyngvild og Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet, kaster sig sammen over bogprojekt

Jim Lyngvild og Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet, kaster sig sammen over bogprojekt Efter små 200 år udkommer N.F.S. Grundtvigs Nordens Mythologi igen. Ordene er de sammen, men som noget helt nyt er den illustreret af Jim Lyngvild. Nordens Mythologi handler om guder som fx Odin, Heimdal og…

02.04.2019 | Bogomtaler

Nyhedsbrev for Grundtvigs Værker

Den 1. april 2019, blev version 1.14 offentliggjort med 38 nye titler

02.04.2019 | Udgivelse

"Efterlysning"

”Efterlysning   I årene 1816-1819 udsendte Grundtvig sit tidsskrift Danne-Virke, i alt fire bind. Inden for grundtvigforskningen taler man normalt om Danne-Virke 1-4, men i virkeligheden bestod tidsskriftet af 16 hæfter, hvoraf fire udgjorde et bind.   Vi ved,…

Årsberetning

Årsberetning 2017 v/centerleder Michael Schelde

Årsberetning 2018 v/centerleder Katrine Frøkjær Baunvig 

Evaluering

Evalueringsnotat fra juni 2017

Materialer

Ph.d.-projekter og -afhandlinger

Se titler på igangværende ph.d.-projekter og find publicerede ph.d.afhandlinger (pdf)

Biblioteker

Grundtvig Biblioteket på Aarhus Universitet og Grundtvig Biblioteket på Vartov er begge tilgængelige for alle interesserede.


Medarbejdere

Centerleder på Grundtvig Centeret

Udgaveleder på Grundtvigs Værker


Grundtvig Centeret er en del af Afdeling for Teologi på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet.