Aarhus Universitets segl

Nyoprettet Enhed for Sangforskning

En ny enhed til studiet af sang har set dagens lys på Aarhus Universitet. Enhed for Sangforskning skal med sangen i centrum danne ramme om de mangfoldige faglige tilgange, der findes til sangforskning.

I foråret blev Enhed for Sangforskning oprettet på Aarhus Universitet som en faglig og organisatorisk ramme om sangforskningens mange faglige facetter. Aarhus Universitet har tradition for et særligt fokus på sangforskning, især dansk sanghistorie, og nu styrkes dette vigtige forskningsfokus gennem etablering af enheden. Enhedens første større forskningsprojekt er allerede i gang: En treårig undersøgelse af dansk fællessangskultur med midler fra Carlsberg Fonden påbegyndtes dette forår og løber over tre år.