Aarhus Universitets segl

Bevilling til kortlægning af fællessangen i Danmark anno 2022

En bevilling fra Augustinus Fonden gør det muligt for centerleder Katrine Frøkjær Baunvig og postdoc. Lea Maria Wierød Borcak at kortlægge dansk fællessangspraksis.

Foto: Georgiana Avram på Unsplash

”Det er vigtigt for os. Nu kan vi endelig få et solidt indblik i, hvem der faktisk synger fællessang samt i hvilke sociale sammenhænge de gør det.” Sådan fastslår en glad centerleder Katrine Frøkjær Baunvig. Hun har netop modtaget en bevilling fra Augustinus Fonden, der sætter hende og kollegaen Lea Maria Wierød Borcak i stand til at kortlægge dansk fællessangspraksis. ”Særligt efter den virtuelle corona-fællessang, som Danmarks Radio stillede sig i spidsen for, har interessen for den kulturelle praksis, der gerne forbindes med Grundtvig og det grundtvigske miljø, været enorm. ”Sagen er, at vi ikke ved ret meget håndfast om, hvor omfangsrig fællessangen er og hvor den sådan helt konkret foregår. Det får vi mulighed for at danne os et overblik over nu,” smiler Katrine Frøkjær Baunvig. Projektet gennemføres næste år og vil basere sig på fire survey-undersøgelser fordelt hen over året. ”Vi vil spørge til folks erfaringer med og holdninger til fællessang – ligesom vi særligt gerne vil vide noget om hyppighed og om de sociale rammer for sangen: Foregår den til familiesammenkomster, på arbejdspladsen eller til dedikerede fællessangsarrangementer? Det ser vi frem til at få et mere nuanceret indblik i.”

 

Projektet lægger sig i forlængelse af Katrine Frøkjær Baunvigs projekt ”Fællessang – hver for sig. Virtuelle ritualer i en krisetid” støttet af Danmarks Frie Forskningsfond: https://dff.dk/cases/hvilken-vaerdi-tillaegger-vi-danskere-virtuel-faellessang-under-coronakrisen