Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skjalde og skjaldskab

En komparativ analyse af den norrøne skjald hos Adam Oehlenschläger og N. F. S. Grundtvig

14.08.2020 | Stine Guldahl Holst

Dato ons 26 aug
Tid 14:00 16:00
Sted webinar

Ved dette seminar vil Lea Grosen Jørgensen, cand.mag. i litteraturhistorie, ph.d.-studerende v. Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik, Aarhus Universitet præsentere hovedteserne i sin afhandling ”Skjalde og skjaldskab”, som indleveres til bedømmelse i december 2020. Afhandlingen er en monografi på dansk og del af forskningsprojektet Middelalderisme i dansk romantisk litteratur 1750-1850 ­ (2018-2021)

”Skjalde og skjaldskab” er en litteraturhistorisk, komparativ analyse af Oehlenschläger og Grundtvigs genanvendelse af norrøn litteratur. Projektet tager udgangspunkt i forfatternes forhold til den norrøne skjald og analyserer figuren som et udtryk for henholdsvis Oehlenschläger og Grundtvigs poetiske selvbillede. Via intertekstuelle analyser og komparativ diskussion argumenterer afhandlingen for, at de to forfattere hver især rekonstruerer den skjald, de møder i den norrøne litteratur og anvender figuren for at iscenesætte dem selv og forsvare deres egne poetologiske refleksioner.

Håbet med afhandlingen er at nuancere den omtale af skjaldefiguren, som findes i både Oehlenschläger- og Grundtvigforskningen og samtidig påvise, hvordan Oehlenschläger og Grundtvigs forfatterskaber, trods massive forskelle, kan analyseres ud fra et fælles, litteraturhistorisk udgangspunkt, og at en sådan komparativ vinkel kan skabe en ny diskussion om forfatternes gensidige fascination af norrøn litteratur.

Seminaret foregår som et webinar via zoom og begynder med en præsentation efterfulgt af diskussion m. opponent Vibeke A. Pedersen og seminarets deltagere. Man deltager gennem dette link: Skjalde og skjaldskab

Seminar