Aarhus Universitets segl

Nye titler i Grundtvigs Værker til November

Den 1. November 2016 går version 1.9 i luften. Det sker med blandt andet værkerne Om den Lancasterske Methode (1819) samt Psalmer ved Jubel-Festen 1817

Grundtvigs Værker er en digital og frit tilgængelig udgave af Grundtvigs trykte forfatterskab. Udgaven er videnskabelig og tilbyder læserne en række redskaber bl.a. forklarende kommentarer, kontekstualiserende indledninger og faksimiler af de tilgrundliggende førsteudgaver.

Grundtvigs Værker, version 1.9

Den 1. November 2016 går version 1.9 i luften med 20 nye titler, hvortil kommer 9 titler, der udbygges med en indledning og/eller kommentarer.

 Det drejer sig om følgende værker:

 • Hvad skal vi gjøre, at vi kan arve det evige Liv? (1813)
 • En mærkelig Spaadom (1814)
 • Imod den lille Anklager (1815)
 • Til Sphinx (1816)
 • En mærkelig Røst fra Sverrig (1816)
 • Kundgiørelse angaaende Udgaven af Saxo … (1816)
 • Om dansk Poesi, Sprog og Historie (1816)
 • Til danske Hjerter (1817)
 • Om Bjovulfs Drape (1817)
 • Psalmer ved Jubel-Festen 1817 (1817)
 • Ansgars Eftermæle (1817)
 • Fornioter (1817)
 • Om den Lancasterske Methode (1819)
 • Den ny Udgave af Snorres Edda (1819)
 • Langt høiere Bjerge saa vide paa Jord (1820)
 • Ved Geheimeraadinde Sophie’s Grav (1820)
 • Bjowulfs Drape (1820)
 • Jeg synger gierne om Dannemænd (1820)
 • Gisselfeld. (Sølvbryllups-Dagen …) (1820)
 • Naar Holger han drager fra Jorsal fro… (1820)
 • Sang til Deres Majestæter [Bøgen er det bedste…] (1823)
 • Sang til det kongelige kjøbenhavnske Skydeselskab (1823)
 • Dansk Pindse-Psalme (1826)
 • Jens Baggesen (1826)
 • Skal den Lutherske Reformation virkelig… (1831)
 • Historiske Psalmer og Rim, L.C. Hagen (1832)
 • Haandbog i Verdenshistorien [bd. 1; 3. del] (1833)
 • Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther (1844)
 • Danske Ordsprog og Mundheld (1845)

Klik ind og læs Grundtvig på: www.grundtvigsværker.dk