Aarhus Universitets segl

Nye titler i Grundtvigs Værker til April

Den 29. April 2016 går version 1.8 i luften. Det sker med blandt andet værkerne Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann (1817) samt Politiske Betragtninger (1831)

Grundtvigs Værker er en digital og frit tilgængelig udgave af Grundtvigs trykte forfatterskab. Udgaven er videnskabelig og tilbyder læserne en række redskaber bl.a. forklarende kommentarer, kontekstualiserende indledninger og faksimiler af de tilgrundliggende førsteudgaver.

Grundtvigs Værker, version 1.8

Den 29. April 2016 går version 1.8 i luften med 27 nye titler, hvortil kommer 4 titler, der udbygges med en indledning og/eller kommentarer.

Det drejer sig om følgende værker:

 • Sagas Tempel (1809)
 • Et Par Ord I Anledning af den gamle Præsts (1811)          
 • Om en Bogsamling for Sjællands Præster (1811)
 • Til Dannerkongen (1812)
 • Foreløbigt Svar til Hr. Doctor Larsen (1812)                        
 • Om Afguderi (1813)
 • Til Sphinx (1816)
 • Johan Nordahl Bruuns Amindelse (1816)
 • Til danske Hjerter (1817)
 • Pegepind til den ny Abc (1817)
 • Erklæring (1817)
 • Riim-Breve (1817)
 • Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann (1817)
 • Om Bjovulfs Drape (1817)
 • Fra Arilds Tid har Dannemænd (1817)
 • Ved Abraham Kalls Jubilæum (1817)
 • Et Par Ord om Oldgranskning (1817)
 • Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro? (1817)
 • Februar-Lilien (1818)
 • Femtende September 1818 [Fra Arildstid…] (1818)
 • Henrik Steffens (1824)
 • Var Morten Luther en Christen (1824)
 • En liden Bibelkrønike, 2. omarbejdede udg. (1828)
 • Rec. af ’Psalmer og Aandelige Sange…’ (1828)
 • Politiske Betragtninger (1831)
 • Skal den Lutherske Reformation virkelig… (1821)
 • Haandbog i Verdenshistorien [bd. 1; 2. del] (1833)
 • Den Danske Stats-Kirke upartisk betragtet (1834)
 • Mands Minde [41-51 + tillæg] (1838)
 • Mands Minde [INTRO] (1838)

Klik ind og læs Grundtvig på: www.grundtvigsværker.dk