Aarhus Universitets segl

Nye tekster på Grundtvigs Værker

Nye tekster på Grundtvigs Værker

 

Den 3. december 2019 blev version 1.15 af Grundtvigs Værker offentliggjort. Dermed er i alt 407 af Grundtvigs udgivne tekster nu tilgængelige på vores hjemmeside; det vil sige, at vi snart er halvvejs gennem det omfattende forfatterskab.

 

Blandt de nyudgivne tekster findes fx:

 

”Om Religions-Frihed” (1827)

Heri argumenterer Grundtvig for første gang for retten til at træde ud af statskirken og danne selvstændige menigheder. Han havde indset, at fuld religionsfrihed ikke kunne opnås inden for de rammer, staten havde opstillet. Værket er med sit syn på religionsfrihed og –tvang stadig aktuelt. Det adskiller sig yderligere ved at være det eneste af Grundtvigs værker, der er blevet undertrykt af censuren. Tredje og sidste del af skriftet blev således beslaglagt af politiet og først frigivet i 1866. Læs værket her.

 

”Er Troen virkelig en Skole-Sag?” (1836)

I denne artikel argumenterer Grundtvig for, at kristendomsundervisning slet ikke høre til i den offentlige skole, da enhver beskæftigelse med religiøs tro vil indvirke på skolebarnets egen tro. Trosspørgsmål skal ikke være statens eller skolens anliggende, men det enkelte menneskes eller forældrenes i børnenes sted. Med disse nye tanker gik Grundtvig lige imod et hovedformål med skolen i sin samtid. Teksten har en lang virkningshistorie. Først i 1937 blev det frivilligt at deltage i kristendomsundervisningen i folkeskolen, og helt indtil 1975 var kristendomsundervisningen et forkyndende fag. Læs værket her.

 

Ved Exellencen C. E. Rotwitts Ligbegængelse den 14de Februar 1860 (1860)

I denne mindre kendte tale overskrider Grundtvig grænserne for, hvad der normalt kan siges i forbindelse med en begravelse. Rotwitt døde af hjertestop to måneder efter, han tiltrådte som konseilspræsident. I talen giver Grundtvig sig egen vurdering af Rotwitt som politiker. Konklusionen er den, at vel var han et godt menneske, men nogen dygtig politiker var han ikke. Af samme grund var det godt, at forsynet havde kaldt ham bort! Gud griber ind i dansk indenrigspolitik. Læs værket her.

 

I version 1.15 findes desuden tekster, hvor Grundtvig behandler den nordiske sagnhistorie og mytologi. Der er flere af hans historieværker (både i prosa og på rim), bidrag til 1830’ernes debat om sognebåndsløsning, en tekst om skolernes latinundervisning, lejlighedsdigte og –sange samt meget andet.

 

I den seneste version af Grundtvigs Værker er i alt 32 tekster tilføjet; tekster, der oprindelig udkom i perioden 1811-1860, og som nu kan læses i en tekstkritisk og videnskabelig udgave. Tillige er 5 tekster, der udkom i version 1.14, blevet forsynet med indledninger og punktkommentarer.

 

Find det hele på: www.grundtvigsværker.dk