Aarhus Universitets segl

Nye titler i Grundtvigs Værker til maj

Den 1. maj 2015 går Grundtvigs Værker, version 1.6, i luften med 20 nye titler; bl.a. et udvalg af artikler fra Danne-Virke og salmen »Jule-Sang for Christne Børn« - bedre kendt som »Et Barn er født i Bethlehem«

Grundtvigs Værker er en digital og frit tilgængelig udgave af Grundtvigs trykte forfatterskab. Udgaven er videnskabelig og tilbyder læserne en række redskaber bl.a. forklarende kommentarer, kontekstualiserende indledninger og faksimiler af de tilgrundliggende førsteudgaver.

Grundtvigs Værker, version 1.6

Den 1. maj 2015 går version 1.6 i luften med 20 nye titler bl.a. et udvalg af artikler fra Danne-Virke og salmen »Jule-Sang for Christne Børn« - bedre kendt som »Et Barn er født i Bethlehem«: 

 • Anholtstoget (1811)
 • Farvel. (Til min Ven F. C. Sibbern) (1811)
 • Hr. Tilskuer! (undertegnet Skalle Blinkøie) (1815)
 • Et Par Ord om det nys udkomne Digt (1815)
 • Nok et Par Ord om Bjovulfs Drape (1815)
 • Høstgildet (1815)
 • Om Forlystelser (1815)
 • Til Bernhard Ingemann i Anledning af Ingenting (1816)
 • I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse (1816)
 • Om Mennesket i Verden (1817)
 • Om Aabenbaring, Konst og Vidskab (1817)
 • Morten Luthers Jule-Psalme [Det kimer nu til Jule-Fest] (1817)
 • Om Publicum og Publicums Domstol (1819)
 • Jule-Sang [Et Barn er født i Betlehem] (1820)
 • Min Moder (1822)
 • Jule-Træet [Der stander et Træ paa Norges Fjeld] (1823)
 • Historisk Børne-Lærdom (1829)
 • Tidens Strøm [det universalhistoriske kort] (1829)
 • Mands Minde [tekst og kommentarer til foredrag nr. 6-14] (1838)

I tillæg fuldendes udgivelsen af yderligere 11 værker, dvs. at kommentarer og indledninger slutter sig til følgende værker offentliggjort i version 1.5:

 • Til min Ven Christian Molbech (1813)
 • Krønikens Gienmæle (1813)
 • Farvel. (Til C. Molbech) (1813)
 • Rimelige Strøe-Tanker (1815)
 • Gaade-Giætningen (1815)
 • Om Baggesen (1815)
 • Om Baggesen og om mig (1815)
 • Literatur-Tidendes Skudsmaal (1816)
 • Ragna-Roke (1817)
 • Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger (1819)
 • Om Kæmpevise-Bogen (1847)

 

Klik ind og læs Grundtvig på: