Aarhus Universitets segl

Litteraturens mange versioner

Katja Gottlieb præsenterer sit og Krista Stinne Greve Rasmussens bidrag til den nye boghistoriske antologi, Boghistorie i Skandinavien, ved lanceringen af værket i Den Sorte Diamant, København

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 9. juni 2023,  kl. 14:00 - 16:00

Sted

Den Sorte Diamant, København

Arrangør

Aarhus Universitetsforlag

Pris

gratis DKK

Fredag den 9. juni fejres udgivelsen af Boghistorie i Skandinavien ved et arrangement i Den Sorte Diamant.

Foruden bidrag som fx ”Dragende materialitet. Forskydninger i den boghistoriske praksis efter den digitale revolution”, ”’Trykt paa autoris bekostning’ Ludvig Holberg som selvforlægger og boghandler” og ”Encyklopedin som politisk-ideologisk genre under tidigt 1800-tal. Om Rottecks och Welckers liberala Staatslexikon” indeholder antologien også artiklen ”Litteraturens mange versioner. Metodiske overvejelser for litteraturstudier og Henrik Pontoppidans Lykke-Per”. Artiklen er skrevet af udgaveleder Krista Stinne Greve Rasmussen og editionsfilolog Katja Gottlieb (Center for Grundtvigforskning) , der vil præsentere artiklen i forbindelse med fejringen af bogudgivelsen.