Aarhus Universitets segl

Grundtvig og det nationale fællesskab

N. F. S. Grundtvig (1783-1872) har i kraft af sit brede virke som digter, teolog, filosof, historiker og politiker ydet central indflydelse på dansk ånds- og samfundsliv fra 1800-tallet og frem til i dag. Med dette seminar sætter Grundtvig Centeret fokus på den indflydelse, Grundtvig har haft på det danske nationale fællesskab. Det sker med oplæg fra fire markante forskere, der vil tale om forholdet mellem Grundtvig og størrelserne folk, nation, stat og revolution. Arrangementet markerer afslutningen på Grundtvig Centerets første treårige periode (2009-2012), hvor det overordnede satsningsområde har været forholdet mellem individ og fællesskab med særlig vægt på netop det nationale fællesskab.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 4. juni 2013,  kl. 12:00 - 16:00

Sted

Faculty Club, Bygning 1421

Arrangør

Grundtvig Centeret

Program

12.00-12.20:
Velkomst og sandwich, ved Katrine Frøkjær Baunvig, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

12.20-13.00:

Ove Korsgaard, DPU, Aarhus Universitet
Grundtvigs bidrag til en ny forståelse af folk og nation.

13.00-13.40:   
Hans Hauge, Nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet
Grundtvig, nation og stat.

13.40-14.10:  
Kaffepause

14.10-14.50:
Bertel Nygaard, Historie, Aarhus Universitet
Grundtvig, nation og revolution.

14.50-15.30:
Peter Bugge, Østeuropastudier, Aarhus Universitet
Relativt unik? Grundtvig og de nationale vækkelser i det østlige Europa.

15.30-16.00:
Diskussion

16.00-18.00:
Reception

 

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.
Tilmelding sker til grundtvig.centeret.teo@cas.au.dk senest den 29. maj