Aarhus Universitets segl

DeIC finansierer nyt forskningsprojekt om Grundtvig i danske medier

DeIC (Danish e-Infrastructure Coopoeration) finansierer nyt forskningsprojekt om Grundtvig i danske medier. Formålet er at kortlægge N.F.S. Grundtvigs kulturhistorie ud fra det omfang og indhold af den medieomtale, Grundtvig har tiltrukket sig i sin levetid og i sit efterliv. Det vil sige i perioden 1783 og frem til i dag. Katrine Frøkjær Baunvig er projektleder.

Forskningsprojektet er fordelt på tre områder, der er materialebestemt og som vil gøre brug af Det Kgl. Biblioteks samling af hhv. radio/tv, Netarkivet og avissamlingen. De tre områder er: 1) Grundtvig i radio og tv (1989 – i dag); 2) Grundtvig på nettet (2005 – i dag); 3) Grundtvig i avisen (1800-1880).

 

DeIC har i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek etableret DeIC Nationale Kulturavscluster, Det Kgl. Bibliotek, hvis formål er at udbrede High Performance Computing (HPC) til nye forskningsområder, særligt fokuseret på humanistiske og samfundsvidenskabelige områder. Det vil sige, at humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere har mulighed for at arbejde kvantitativt med big data.

 

Læs mere om Kulturarvscluster på Det Kgl. Bibliotek her: https://kulturarvscluster.kb.dk/

Læs mere om DeIC her: https://www.deic.dk/