Aarhus Universitets segl

Hvorfor en digital videnskabelig udgave?

En digital videnskabelig udgave af Grundtvigs Værker betyder, at:

  • Alle får adgang til Grundtvigs værker og dermed mulighed for selv at danne sig en forståelse af hans tanker.
  • Søgning på kryds og tværs i hele det store forfatterskab bliver en praktisk mulighed.
  • Kommenteringen af Grundtvigs til tider vanskelige skrifter vil gøre det muligt for nutidige læsere bedre at forstå hans tankeunivers.
  • Grundtvigforskere og andre forskere får et ordentligt og tidsbesparende værktøj til deres arbejde.

Igennem tiden er Grundtvig især i politiske debatter blevet taget til indtægt for alverdens forskellige overbevisninger, og derfor er det vigtigt, at hans tekster og tanker bliver gjort tilgængelige for alle. Kun derved kan Grundtvigs forfatterskab inddrages og diskuteres på det mest kvalificerede grundlag.

Ud over tilgængelighed er det centralt, at udgaven er videnskabelig. Derved sikres at de digitale tekster er i videnskabelig kvalitet, hvor scanningsfejl og uklarheder i teksterne er løst. Indtil nu har ingen haft adgang til alle hans værker, da mange af teksterne kun findes i over hundrede år gamle førsteudgaver eller forældede samleværker. Grundtvigs Værker indsamler, tilgængeliggør og kommenterer alle trykte værker fra Grundtvigs hånd, så alle får adgang til og mulighed for at læse hele forfatterskabet.

Mest læste danske forfatter – en nøgle til dansk mentalitetshistorie

N.F.S. Grundtvig (1783-1872) er en institution i dansk ånds- og samfundsliv, der i kraft af sit arbejde som både teolog, digter, filosof, historiker, filolog, skolemand og politiker fik en afgørende indflydelse på både det 19. og 20. århundredes danske historie. Få har som han været forherliget og forkætret, få har i så høj grad givet anledning til såvel populær som akademisk diskussion og polemik.

Grundtvigs forfatterskab er således af stor betydning som nøgle til den danske kultur- og mentalitetshistorie. Når borgere i Danmark diskuterer fortid eller fremtid, er det ofte med hans tekster og tanker ved hånden. Samtidig er han den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog. Hver eneste søndag synger tusinder af mennesker Grundtvigs salmer i den danske folkekirke. Sammenholdt med den fortsatte interesse for resten af hans filosofiske, religiøse, pædagogiske og historiske tekster gør det ham med stor sandsynlighed til den mest læste, mest skrivende og mest betydningsfulde danske forfatter.

Lader hans tekster og tanker være tilgængelige for alle

Den digitale udgave af Grundtvigs værker, som i de kommende år etableres af Center for Grundtvigforskning, vil imødekomme dette behov ved at gøre det muligt for alle at læse og selv danne sig en forståelse af Grundtvigs tanker. Udgaven, som blev påbegyndt i 2010 og afsluttes i 2030, følger et videnskabeligt udgivelsesprincip, og det tekstkorpus, der udgives, omfatter førstetrykkene af de over 1.000 værker, Grundtvig selv besørgede i trykken. Desuden udgives en række værker, som er udkommet efter Grundtvigs levetid - værker, der i dag indgår i det billede af Grundtvig, som den danske offentlighed kender.