Om Centeret

Grundtvig Centeret er oprettet den 1. januar 2009.

Grundtvig Centeret arbejder med:

 1. En digital og kommenteret udgave af Grundtvigs skrifter
 2. En forskningsindsats på de felter, hvor Grundtvig særligt markerede sig
  - Teologi og kirke
  - Demokrati og folkelighed
  - Pædagogik og folkeoplysning
 3. Videnudveksling, undervisning og formidling

Centerets bygger på den tætte kobling mellem udgivelsen af en digital kommenteret udgave og den dertil knyttede forskning og formidling.

Centeret har en række forskellige aktører og målgrupper i form af samarbejds- og dialogpartnere, interesserede brugere og læsere og en række øvrige aktører:

 1. Den akademiske verden – Universiteter og Universitetsskoler nationalt som internationalt
 2. Den pædagogiske verden – grundskoler: Folkeskolen og frie skoler; lærer og pædagoguddannelser i form af professionsuddannelser
 3. Den kirkelige verden i form af Grundtvigs Forum, menighedsråd, kirkeligt interesserede og præster
 4. Den almene interesserede verden – politikere, meningsdannere m.fl.

Centerets aktiviteter udspiller sig mellem de prioriterede opgaver og de nævnte aktører og målgrupper, der udgør fundamentet for Grundtvig Centeret.