Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye Titler i Grundtvigs Værker - April 2018

Flg. tekster udgives:

17.02.2018 | Rikke Bjørn Jensen


Version 1.12 (upload 3. april 2018)

År

SJ

Titel

Udgiver

Sider

Omf.

1816

297_3

Udtog af den gamle danske Riimkrønike

KV

80

 

1816

297_4

Om Scriptores Rerum Danicarum

JT

15

 

1817

306_12

Paaske-Lilien

JT

35

 

1817

306_15

Svanlilles Vise

VAP

8

 

1817

306_16

Efterklang

VAP

4

 

1818

335A

Saxo, bind 1

KN

348

T

1820

350

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

KSR

3

 

1823

377

Psalmer ved Ægte-Foreningen imellem …

SHP

4

 

1825

410_2

Om det attende Aarhundredes Oplysning

ST / KHM

74

 

1825

422_1

Zions Sang [Tør end Nogen ihukommme]

ELR

4

 

1825

422_3

Recension af ”Høimesse-Psalmer til Kirkeaaret”

ELR

7

 

1826

444…

Om Christendommens Sandhed

ST

279

I+K

1828

227C

En liden Bibelkrønike, 2. omarbejdede udg.

ELR

224

I+K

1828

470_3

Efterskrift (artikel i Theologisk Maanedsskrift)

ELR

30

 

1830

485

Under Tyge Brahes Billede [Sank end Borgen…]

NHB

2

 

1831

491_2

Recension: Om verdensbygningen

NHB

14

 

1833

510

Den udødelige Danne-Konge

HY

3

 

1833

513

Herrens Bord [Herren god, som uden …]

SHP

2

 

1834

539

Den danske Rim-Krønike

KV

13

 

1836

496

Erklæring til Kongen

ST

2

 

1836

561

Aabent Brev til Prof. Sibbern

KSR

5

 

1836

562

Nok et Brev til Professor Sibbern

KSR

7

 

1837

574

Den Copernikanske Astronomi …

NHB

4

 

1838

606

Konge-Tiden med sin Straalekrands

SHP

1

 

1839

640

Frisprog mod H. H. Biskop Mynsters Forslag …

VTH

159

T

1840

656

Fugl Phønix

VAP

5

 

1840

679

Phenix-Fuglen

VAP

72

 

1840

679a

Phenix-Fuglen, artikel i Fædrelandet

VAP

4

 

1840

684

Mit Frisprog og ’de saarede Hjerter’

VTH

6

T

1841

705

Aabent Brev til mine Børn [I Kjære, som med …]

HY

6

 

1841

708

Sange ved Indvielsen af den nye Asylskole

HY

2

 

1842

477B

Krønike-Riim, 2. udgave

NHB

297

T

1847

894

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix…

KSR

3

 

1859

1254

Kundgjørelse om Grundtvigs Danske Høiskole

HY

3

 

1869

79

Med bange Anelse

SHP

2

 

1869

271

Til Fru Kamma Rahbek [Giærne, sjældne…]

SHP

2

 

1869

346

Til Bernhard Ingemann

SHP

2

 


xx(��0� 

Bogomtaler