Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

"Efterlysning"

02.04.2019 | Rikke Bjørn Jensen

Efterlysning

 

I årene 1816-1819 udsendte Grundtvig sit tidsskrift Danne-Virke, i alt fire bind. Inden for grundtvigforskningen taler man normalt om Danne-Virke 1-4, men i virkeligheden bestod tidsskriftet af 16 hæfter, hvoraf fire udgjorde et bind.

 

Vi ved, at nogle hæfter var indbundet i et blåt papiromslag, hvorpå var trykt et titelblad, eventuelle meddelelser og en indholdsfortegnelse for det pågældende hæfte. Efter 4 hæfter lod Grundtvig udsende et nyt titelblad for hele bindet sammen med fortaler mv. samt den endelige indholdsfortegnelse. Tidsskriftets abonnenter har så ladet fire hæfter indbinde sammen og i samme ombæring oftest bortskaffet hæfternes blå omslag.

 

Derfor er det i dag vanskeligt at opdrive disse omslag. GV har foreløbig kun direkte kendskab til omslaget af Danne-Virkes allerførste hæfte. Dertil har vi set billeder af omslagene til første hæfte af bind 2 og andet hæfte af bind 3. Da omslagene kan indeholde tekst, som Grundtvig har forfattet, er GV meget interesserede i at få kendskab til så mange omslag som muligt, så teksten kan udgives og omslaget faksimileret til glæde for alle.

 

GV efterlyser altså Danne-Virke i hæfteform, hvor hæftets blå omslag er bevaret. Så hvis nogen kender til eksistensen af et eller flere hæfter, glæder editionsfilolog Jon Tafdrup sig til at blive kontaktet på teotaf@cas.au.dk.”

Udgivelse