Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning

Forskningen på Grundtvig Centeret foregår ad adskillige strenge.

Udgivelse af Grundtvigs Værker

Grundtvig Centeret har som fornemste opgave at gøre Grundtvigs værker tilgængelige online. Værkerne ledsages af tekstkritiske kommentarer, indledninger, introduktioner, mv. fra forskere med indgående kendskab til Grundtvigs forfatterskab og virkningshistorie.

Udvikling af forskningsnetværk for Grundtvigsforskning

Grundtvig Centeret har bla. til opgave at udvikle et tværfagligt og internationalt forskningsnetværk omkring Grundtvigsforskning. En videnskabelig komite står i spidsen for netværksaktiviteterne. Komiteen arbejder inden for periodens valgte fokusområde for forskningen.

Udgivelse af forskningspublikationer

Centeret udgiver løbende publikationer om Grundtvig og hans virke. 
Et eksempel herpå er årbogen Grundtvig Studier i samarbejde med Grundtvig-Selskabet.

Konferencer og seminarer

Grundtvig Centeret er selv vært for to årlige forskningsseminarer og adskillige seminarer. Centerets forskere deltager herudover i andre relevante konferencer og seminarer.

Ph.d.-projekter

Centeret har tilknyttet ph.d.-studerende, som arbejder med egne projekter indenfor Grundtvigsforskningen.

Samarbejde i Forum for Grundtvig Studier

Grundtvig Centeret arrangerer i samarbejde med Grundtvig Akademiet, Vartov og Det Teologiske Fakultet, KU, fire årlige forskerseminarer for fortrinsvis yngre forskere med interesse og forskningsfelt inden for Grundtvig og hans virkningshistorie.

Understøttelse af oversættelse af Grundtvig

Centeret er i disse år involveret i bl.a. engelske og kinesiske oversættelser af Grundtvigs værker.