Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Publikationer fra Grundtvig-Selskabet

Publikationer til salg gennem Grundtvig-Selskabet

Bestilling

Kontakt Grundtvig-Selskabet v. kasserer Hans Henrik Hjermitslev: hjermitslev@gmail.com / 3029 7416    

Bemærk, at der er forsendelsesgebyr på bestillinger.

Årbogen Grundtvig-Studier

 • Grundtvig-Studier 1979-81: kr. 50,-.
 • Grundtvig-Studier 1982-87: kr. 75,-
 • Grundtvig-Studier 1988: kr. 125,-
 • Grundtvig-Studier 1989-94: kr. 150,-
 • Grundtvig-Studier 1995-96: kr. 160,-
 • Grundtvig-Studier 1997-2004: kr. 170,-

Årbogen Grundtvig-Studier er desuden offentligt tilgængelig online.

Grundtvig og Grundtvigianisme

Kontakt Grundtvigsk Forum: vartov@vartov.dk / 4193 9000

Bemærk, at der er forsendelsesgebyr på bestillinger.

 • N. F. S. Grundtvig: Danne-Virke (facsimile, 1983): kr. 300,-
 • N. F. S. Grundtvig: Sangværk bd. 6 (Kommentarbind; facsimile, 1983) : kr. 20,-
 • Holm, Jette; Glenthøj, Elisabeth A.; Toftdahl, Lars; Kallesen, Leif og Glenthøj, Johannes B. i samarbejde med Thodberg, Christian, N. F. S. Grundtvig: Prædikener i Vartov, 1839-42 , bind 1-4, inkl. kommentarbind (bind 4), København, Vartov (2003): kr. 123,- pr. bind.
 • Holm, Jette og Glenthøj, Elisabeth A. i samarbejde med Christian Thodberg: N. F. S. Grundtvig. Prædikener i Vartov, 1842-45 , bind 5-8, inkl. kommentarbind (bind 8), København, Vartov (2007): kr. 123,- p.r bind.  Alle 8 bd. kan afhentes i Vartov til 200 kr. (bemærk prisen er KUN ved afhentning efter forudgående aftale: vartov@vartov.dk)     
 • Grønbæk, Villiam (1951), Psykologiske tanker og teorier hos Grundtvig : kr. 15,-
 • Høirup, Henning (1955), Frederik Lange Grundtvig : kr. 15,-
 • Johansen, Steen (1956), Taler på Marielyst : kr. 20,-
 • Kofoed, Niels (1954), Grundtvig som selvbiograf : kr. 20,-
 • Nielsen, Jens A. (1961), Grundtvig og Gisselfeld : kr. 15,-
 • Scharling, C. I. (1947), Grundtvig og romantikken: kr. 15,-
 • Toldberg, Helge (1946), Grundtvig som filolog : kr. 15,-
 • Weltzer, Carl (1952), Grundtvig og Søren Kierkegaard : kr. 15,-.

Publikationer til salg gennem forlag eller boghandel

Af serien "Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet" kan nedenstående stadig købes gennem forlaget eller i boghandelen.

 • XL   Sune Auken og Christel Sunesen (red), Ved lejlighed: Grundtvig og genrerne, København 2014, 336 s. Kan købes i boghandel eller direkte hos Forlaget Spring. Kr. 348,-
 • XXVIII   S. A. J. Bradley, N. F. S. Grundtvig’s Transcriptions of the Exeter Book. Grundtvig Archive Fascicle 316, 1-8 in the Royal Library Copenhagen. An Analysis . Supplement to the Registrant over N. F. S. Grundtvigs Papirer . Copenhagen 1998. 77 s. Kan købes hos Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet. Kr. 50,-
 • XXIX   Helge Grell, Vision og virkeliggørelse. En redegørelse for Grundtvigs tanker om folkelig oplysning og en folkelig højskole og for forsøget på at virkelig­gøre dem . Center for Grundtvig Studier, Aarhus Universitet, in commission with Aarhus Universitetsforlag, Aarhus. 154 s. Kan købes i boghandel eller direkte hos Aarhus Universitetsforlag. Kr. 150,-
 • XXXI    Bent Christensen, Omkring Grundtvigs vidskab. En undersøgelse af N. F. S. Grundtvigs forhold til den erkendelsesmæssige side af det kristeligt nødvendige livsengagement . Gads Forlag, København 1998. 630 s. Kan købes i boghandel. Kr. 325,-
 • XXXII    Ole Vind, Grundtvigs historiefilosofi . Gyldendal, Copenhagen 1999. 645 s. Kan købes i boghandel. Kr. 300,-
 • XXXIII   A. M. Allchin et al. (eds), Grundtvig in International Perspective.Studies in the Creativity of Interaction . Aarhus Universitetsforlag, Århus 2000. 209 s. Kan købes i boghandel eller direkte hos Aarhus Universitetsforlag. Kr. 248,-
 • XXXIV   Anders Holm, Historie og efterklang: En studie i N. F. S. Grundtvigstidsskrift Danne-Virke . Odense Universitetsforlag, Odense 2001. 139 s. Kan købes i boghandel eller direkte hos Odense Universitetsforlag. Kr. 175,-
 • XXXV   Knud Eyvin Bugge, Grundtvig og slavesagen . Aarhus Universitetsforlag, Århus 2004. 226 s. Kan købes i boghandel eller direkte hos Aarhus Universitetsforlag. Kr. 228,-
 • XXXVI   Claus Bjørn, Grundtvig som politiker – Udgivet af Thorkild C. Lyby . Forlaget ANIS, København, 2007, 264 s. Kan købes i boghandel eller direkte hos Forlaget ANIS. Kr. 295,-
 • XXXVII   S. A. J. Bradley, N. F. S. Grundtvig: A Life Recalled. An Anthology of BiographicalSource-Texts. Aarhus Universitetsforlag, Århus 2007, 600 s. Kan købes i boghandel eller direkte hos Aarhus Universitetsforlag. Kr. 500,-
 • XXXVIII   Regner Birkelund, Frihed til fælles bedste : En oppositionel stemme fra fortiden – om Grundtvigs frihedsbegreb , Århus 2008, 685 s. Kan købes i boghandel eller direkte hos Aarhus Universitetsforlag. Kr. 448,-
 • XXXIX   Anders Holm, To samtidige: Kierkegaards og Grundtvigs kritik af hinanden , København 2009, 320 s. Kan købes i boghandel eller direkte hos Forlaget ANIS. Kr. 299,-.