Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prioriterede aktiviteter 2017- 2019

 Den videnskabelige komite for Grundtvig Centerets forskningsnetværk har for 2017- 2019 prioriteret flg. initiativer inden for det overordnede satsningsområde omkring følelse og fornuft:

Konferencer

  • History of emotions - August 2017  
  • Medborgerskab mellem følelse og fornuft - Januar 2018 
  • Grundtvig, kvinder og køn - August 2018 
  • Scandinavia Creation Theology II - Marts 2019 i Stockholm (opfølgning på konferencen i august 2014) 

Internationale initiativer

  • Forventet udgivelsen af bog fra konferencen på Sorbonne University, Paris med titlen: Mythology and Nationbuilding

Støtte til oversættelse af Grundtvig-tekster

Grundtvig-tekster på engelsk
Udvalget støtter det fortsatte arbejde med oversættelse af Grundtvig-tekster til engelsk.

  • School for Life - Grundtvigs pædagogiske Skrifter er udkommet
  • Grundtvigs poetiske Skrifter er udkommet
  • Grundtvigs teologiske Skrifter - ultimo 2018
  • Grundtvigs politiske Skrifter - ultimo 2019
  • Grundtvigs filosofiske Skrifter - ultimo 2020

Grundtvig-tekster på kinesisk
Grundtvig Centeret har taget initiativ til en udgivelse af Grundtvig-tekster på kinesisk. Det vil i givet fald ske i et samarbejde med ISCS, Hongkong - Forventet udgivelse i 2020

Grundtvig-tekster på fransk                                                                                                                                  I samarbejde med Université Bourdeaux udgives en samling af Grundtvigs tekster på fransk med indledning og kommentarer. Samlingen forventes at udkomme ultimo 2018.