Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fokusområde 2017 - 2019:
Grundtvig - mellem følelse og fornuft

De allokerede midler til Grundtvig Centerets fokusområde for perioden 2017-2019 anvendes til opbygning af et tværfagligt og tværinstitutionelt forskningsnetværk. Udviklingen og ledelsen af dette forskningsnetværk påhviler en ligeledes tværfaglig og tværinstitutionel videnskabelig komite.

Fokusområde 2017-2019:

N.F.S. Grundtvig – perspektiveret i spændingen mellem følelse og fornuft

”All societies are full of emotions. Liberal democracies are no exceptions”. Some of these emotions ”have little to do with political principles or the public culture, but others are different: they takes as their object the nation, its institutions and leaders, its geography, and one’s fellow citizens seen as fellow inhabitants of a common public space." (Martha C. Nussbaum: Political Emotions, 2013:1-2)  

Disse indledende bemærkninger fanger til fulde den spænding der er mellem følelse og fornuft – de går så at  sige  hånd i hånd og er begge nødvendige for det moderne demokrati. Ove Korsgaard konkluderer med Nussbaum følgende:

Ifølge Nussbaum er en kognitiv indføring i statsborgerens rettigheder og pligter ikke tilstrækkeligt i et demokrati. Det er også nødvendigt ”at opbygge følelser, der støtter de politiske normer hos folk, som endnu ikke har tilsluttet sig disse eller ikke tilslutter sig fuldt ud (specielt børn og unge)”. Den opvoksende generation skal med andre ord udvikle en følelsesmæssig fornemmelse for vigtigheden af demokratiets politiske normer. Nussbaum fremhæver begrebet social poesi som en helt afgørende faktor for udvikling af demokratisk medborgerskab.

Barosso udtrykte sig noget tilsvarende i 2013 om Europa og EU:

”Europe calls on you because we cannot let people think that Europe is technocratic or bureaucratic. Europe has a soul, and that soul is its civilization in all its reach creativity, its unity in diversity and, even, its contradictions”.

”The truth is that if we are to unite we need common rules and institutions, but we won’t have real unity until we acknowledge a sense of belonging to a community which is bigger than the nation or the region, a sense of a shared European destiny which we are ready to work together to achieve”. (Barroso 2013)

N.F.S. Grundtvig

I lyset af ovenstående og den politiske udvikling gennem de seneste år og måneder, så er vi nu bedre i stand til at forstå betydningen af følelsernes rolle i den menneskelige erkendelse. Og i forlængelse heraf ”mener jeg ligeledes, at vi har bedre mulighed for at forstå Grundtvigs vedholdende kritik af oplysningstiden for at være ensidig i synet på såvel mennesket som samfundet. Det skyldes, at vi i stigende grad bliver konfronteret med spørgsmålet: Hvilken rolle spiller følelser i forhold til fornuft, når det gælder etablering og opretholdelse af politiske fællesskaber?” siger Ove Korsgaard.

Hvad har Grundtvig så sagt og skrevet om følelser:

”thi al levende forstand eller forstand på livet er slet intet andet end en følelse hos os, der kommer for lyset og bliver sig selv klar”. Grundtvig: ”Skolen for livet”. (Grundtvigs skoleverden bd. II: 99)

”Sund forstand på livet er hverken mer eller mindre end en sand følelse, der bliver sig selv klar”. (Grundtvig: Rigsdagstaler 1866, US bd. 10, sp. 573)

Konferencer 2017 - 2020

Temaet bliver belyst på en række konferencer i perioden 2017 – 2020

  1. History of emotions – august 2017
  2. Medborgerskab mellem fornuft og følelse – januar 2018
  3. Grundtvig, køn og kvinder – august 2018
  4. Scandinavian Creation Theology II  - Marts 2019 i Stockholm (Opfølgning på konferencen i august 2014) 

Aktiviteter

  • Danske konferencer. Netværket arrangerer to tematiske konferencer om året.
  • Internationale konferencer. Netværket afholder to internationale konferencer i perioden 2017 - 2019.
  • Udgivelser. På baggrund af de danske konferencer udgives dansk publikation temaet for komiteens arbejde fra 2017 til 2019. På tilsvarende forventes udgivet en engelsksproget publikation på baggrund af de internationale konferencer. 
  • Gæsteprofessorer og -forskere: Med henblik på at styrke dansk Grundtvigforskning kan udenlandske forskere inviteres til Danmark.

Tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde

Det vil være naturligt og vigtigt at inddrage allerede eksisterende forskernetværk.

Bevilling

Det årlige rammebeløb for udvalget er fra fra kr. 300.000 til kr. 500.000.