Prioriterede aktiviteter 2013-2016

Styringsgruppen for Grundtvig Centerets forskningsnetværk har for 2013-2016 prioriteret flg. initiativer:

A. KONFERENCER

 • The State and Market in Education: Partnership or Competition. 20. - 21. Marts 2014 
 • Scandinavian Creation Theology – 25.-26. august 2014
  Professor Niels Henrik Gregersen, KU, dekan Trygve Wyller, UiO, Oslo og professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo står bag dette initiativ, der udmøntesi en konference og en udgivelse
 • Luther og Grundtvig –26.-27. januar 2015
  Grundtvig Centeret gennemfører i samarbejde med Grundtvig Akademiet ved Birgitte Stoklund Larsen, Vartov en konference, der der fører frem til en udgivelse med fokus på en kontrastering af Luther og Grundtvig. Professor Ove Korsgaard, AU står i spidsen for dette initiativ.
 • Grundtvig og Brandes - august 2015 
  Grundtvig Centeret planlægger projektet Grundtvig og Brandes med fokus på centrale begreber hos begge. Katrine Frøkjær Baunvig knyttes til dette projekt.
 • Grundtvig og Løgstrup - januar 2016
  I samarbejde med lektor David Bugge, afdelingen for teologi, Aarhus Universitet gennemføres en konference med temaet: N.F.S. Grundtvig og K.E. Løgstrup 
 • Skandinavisme - august 2016 i Oslo 
  I samarbejde med professor Dag Thorkildsen, Universitetet i Oslo og professor Jes Fabricius Møller, Grundtvig Centeret gennemføres en konference med fokus på 1800-tallets Skandinavisme. 

 B. INTERNATIONALE INITIATIVER

 • Præsentation af forskningspublikationer
  I efteråret 2014 præsenteres centrale udgivelser fra Grundtvig Centeret for et internationalt publikum på Scandinavian Center NYC. Professor Ove K. Petersen er tilknyttet dette initiativ.
 • Grundtvig i Kina
  I forlængelse af Wen Ge´s - Uion Theologi Seminary Nanjing - tilknytning til Grundtvig Centeret siden E2010 gennemføres en Grundtvig konference i Kina/Hongkong med fokus på dialog mellem Grundtvig og kinesisk kultur og tradition. Forventet i efteråret 2015.

C. STØTTE TIL OVERSÆTTELSE AF GRUNDTVIG-TEKSTER

 • Grundtvig-tekster på engelsk
  Udvalget støtter det fortsatte arbejde med oversættelse af Grundtvig-tekster til engelsk.
  School for Life - Grundtvigs pædagogiske Skrifter er udkommet
  Grundtvigs poetiske Skrifter udkommer ultimo 2014
  Grundtvigs filosofiske Skrifter - ultimo 2016
  Grundtvigs teologiske Skrifter - ultimo 2018
  Ove Korsgaards bog om Grundtvig (2012) udkommer forventet på engelsk i 2014.
 • Grundtvig-tekster på kinesisk
  Grundtvig Centeret har taget initiativ til en udgivelse af Grundtvig-tekster på kinesisk. Det vil i givet fald ske i et samarbejde med ISCS, Hongkong