2013-2016

De allokerede midler til Grundtvig Centerets fokusområde for perioden 2016-2019 anvendes til opbygning af et tværfagligt og tværinstitutionelt forskningsnetværk. Udviklingen og ledelsen af dette forskningsnetværk påhviler en ligeledes tværfaglig og tværinstitutionel videnskabelig komite.

Fokusområde: Grundtvig perspektiveret i spændingen mellem følelse og fornuft

 Aktiviteter

  • Danske konferencer. Netværket arrangerer to tematiske konferencer om året.
  • Internationale konferencer. Netværket afholder to internationale konferencer i 2013-16 med fokus på komparation inden for forskningsnetværkets temaer.
  • Udgivelser. På baggrund af de danske konferencer udgives dansk publikation om Grundtvig i komparativt perspektiv. På tilsvarende vis udgives en engelsksproget publikation på baggrund af de internationale konferencer. 
  • Gæsteprofessorer og -forskere: Med henblik på at styrke dansk Grundtvigforskning kan udenlandske forskere inviteres til Danmark.

Tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde

Det vil være naturligt og vigtigt at inddrage allerede eksisterende forskernetværk.

Bevilling

Det årlige rammebeløb for udvalget er fra fra kr. 300. 000 til kr. 500.000.